Wet verplichte GGZ

Het komt weleens voor dat iemand met psychische problemen dreigt om zichzelf of een ander iets aan te doen. Hier leest u wat u wat u kunt doen en wat de Wet verplichte ggz (Wvggz) inhoudt.

Wvggz

Het komt wel eens voor dat iemand met psychische problemen een gevaar voor zichzelf of voor anderen is. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Hiervoor geldt de Wet verplichte ggz (Wvggz). In een video wordt korte uitleg gegeven over de Wvggz.

Maakt u zich zorgen over iemand en denkt u dat deze persoon hulp nodig heeft? U kunt dit doorgeven aan de gemeente. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd naar 112.

Niet zomaar verplichte zorg

De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die geestelijke zorg nodig hebben. Verplichte zorg wordt niet zomaar gegeven. Dit kan alleen als iemand door een psychische stoornis ernstig nadeel veroorzaakt voor zichzelf, voor een ander of voor personen of spullen in het algemeen. Of als de kans hierop groot is. Een rechter bepaalt of verplichte zorg echt noodzakelijk is.

Een verplichte behandeling is erg ingrijpend en een laatste redmiddel. Daarom is het belangrijk dat u op tijd een melding maakt bij de gemeente. Zo voorkomt u dat een situatie uit de hand loopt en kan met een passende behandeling worden gestart.

Meepraten over zorg

Is er mogelijk verplichte zorg nodig? De Wvggz geeft de betrokkene en zijn familie de kans mee te praten over hoe de zorg eruit gaat zien. De gemeente kijkt hoe iemand zo veel mogelijk deel kan blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Denk aan wonen en werken.