Zorg en ondersteuning via de Wmo

De meeste mensen willen zelfstandig wonen. En meedoen in de samenleving. Soms is daar hulp of ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld omdat u door uw leeftijd, ziekte of een beperking niet alles zelf kunt doen. Dan komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een maatwerkvoorziening is hulp voor u persoonlijk, denk hierbij aan een scootmobiel, huishoudelijk hulp of een aanpassing aan uw huis. 


Instructiefilm over Wmo-ondersteuning.