Hoe vraag ik een gesprek aan?

Een gesprek aanvragen kan op twee manieren:

Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens dit gesprek bespreekt de Wmo-consulent uw situatie met u en welke ondersteuning of voorzieningen u nodig heeft. Dat noemen we een keukentafelgesprek. Eventueel wordt er een aanvullend onderzoek gedaan. U krijgt van het gesprek een verslag, het ondersteuningsplan. Hierin staat ook of een maatwerkvoorziening een goede oplossing is voor u.

In verband met een wereldwijd software-beveiligingslek is het momenteel niet mogelijk om een Wmo-melding te doen via de website. U kunt een melding doen door een e-mail te sturen aan Info@gemeentewestland.nl.  Noteert u bij het onderwerp van de e-mail dat het gaat om een Wmo-melding.

Graag ontvangen wij:

  • de persoonsgegevens (voorletters, achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en eventueel emailadres) van u of van degene voor wie de melding wordt gedaan
  • een omschrijving van de vraag om ondersteuning, voorzien van een korte toelichting
  • als er sprake is van een contactpersoon, graag naam en telefoonnummer

Als u hulp nodig heeft bij met maken van een melding, neemt u dan contact met ons op via 14 0174.

Na ontvangst van de melding sturen wij een ontvangstbevestiging per post.

Alvast bedankt, Team Wmo