Wat is een ondersteuningsplan?

Na ieder keukentafelgesprek wordt een ondersteuningsplan gemaakt.
Dit is een papieren verslag waarin u uw ondersteuningsvraag terug kunt lezen en de oplossing die hiervoor geldt.

Voor welke voorzieningen wordt een ondersteuningsplan gemaakt?

Maatwerkvoorziening in de vorm van een dienst

Als er een maatwerkvoorziening wordt voorgesteld kan dat in de vorm van een dienst zoals huishoudelijke hulp. Bij diensten worden in het keukentafelgesprek afspraken gemaakt over het resultaat. U bespreekt met uw zorgaanbieder welke ondersteuning nodig is om dit resultaat te bereiken. Dit wordt vastgelegd in het zorgplan. De gemeente gaat over het WAT, de zorgaanbieder over HOE.

Maatwerkvoorziening in de vorm van een voorziening

Als er een maatwerkvoorziening wordt voorgesteld in de vorm van een voorziening zoals een rolstoel dan wordt er geen zorgplan opgesteld. In dat geval leest u in het ondersteuningsplan welk resultaat met de voorgestelde voorziening kan worden bereikt.

Andere oplossing, geen maatwerkvoorziening

Het is ook mogelijk dat er geen maatwerkvoorziening wordt voorgesteld, maar dat u met een andere oplossing toch geholpen bent.