Ik wil een melding doen, wijzigen of beëindigen

U woont in Westland en heeft een hulpvraag. Soms heeft u ondersteuning nodig bij dagelijkse taken om zelfstandig te wonen, zoals de administratie of het huishouden, een rolstoel, vervoer of een woningaanpassing. Eerst kijkt u zelf naar een oplossing. Dit kan ook met hulp van uw kinderen, familie, vrienden of buren. Daarnaast zijn er verschillende organisaties en diensten in het Westland die u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Vitis Welzijn of naar éen van de Buurt Informatiepunten.

Lukt dit niet? Dan kan de gemeente u ondersteunen. Dit is geregeld in de Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Een Wmo-melding doen

Met een Wmo-melding vraagt u een keukentafelgesprek aan bij de gemeente.
U kunt zelf bepalen of u het formulier, waarmee u het gesprek aanvraagt, invult via DigiD of zonder DigiD. Ook kunt u voor iemand anders een melding doen. Dit gaat zonder DigiD. 

Eén Wmo-melding per keer

Wilt u bijvoorbeeld een nieuwe melding doen en een wijziging doorgeven? Dan moet twee keer een Wmo-formulier worden ingevuld. Eén keer voor de nieuwe melding en één keer voor de wijziging.

De Wmo-melding gaat over iemand anders

Gaat de Wmo-melding over iemand anders, bijvoorbeeld uw kind of een familielid? Vermeld dan de gegevens van uw kind of de persoon waarvoor u de melding invult. Zoals het Burgerservicenummer, voorletter(s), achternaam en geboortedatum.

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u dat op tijd doorgeven aan uw Wmo-consulent. Ook moet u zelf op tijd een melding doen bij uw nieuwe gemeente voor een nieuwe voorziening of vragen of zij de voorziening over willen nemen.

Wmo-voorziening beëindigen

Gebruikt u voorzieningen van de Wmo niet meer? Misschien omdat u geen hulp(-middelen) meer nodig heeft. Of omdat uw dierbare is overleden?
Zeg dan uw Wmo-voorziening op bij de gemeente of de zorginstantie. Zo kan uw eigen bijdrage op tijd stop worden gezet en komen voorzieningen weer vrij voor anderen met een hulpvraag.

Beëindigen van de Wmo-voorziening kan

Geef hierbij de reden en de beëindingsdatum door. 
Zegt u de Wmo op omdat u voortaan onder de Wet Langdurige Zorg valt (Wlz)? Dan geeft u de ingangsdatum op van uw Wlz.

Uw Wmo-opzegging duurt ongeveer twee weken. 

Als u uw Wmo-product of –dienst opzegt, krijgt u een beëindigingsbeschikking. In deze beschikking staat een opsomming van alle beëindigde voorzieningen en de leveranciers die de opdracht hebben gekregen de producten op te halen of de diensten te beëindigen.