Wmo-diensten

Als u beperkt bent in uw mogelijkheden, bijvoorbeeld door ziekte of handicap, dan kunt u een beroep doen op de volgende hulp en hulpmiddelen:

 • Eigen bijdrage

  Ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf de leeftijd van 18 jaar maximaal € 19,00 per maand. Er wordt niet gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen.
  Heeft u een inkomen tot 130% van het minimumloon dan betaalt u geen eigen bijdrage. U krijgt over de eigen bijdrage bericht van het CAK. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

 • Buurt Informatiepunt

  U kunt met al uw vragen terecht bij een Buurt Informatiepunt.

 • Wijzigingen doorgeven

  Wijzigingen met betrekking tot uw situatie kunt u schriftelijk doen naar:

  Gemeente Westland
  t.a.v. Consulenten Wmo
  Postbus 150
  2670 AD Naaldwijk