Wmo-diensten

Als u beperkt bent in uw mogelijkheden, bijvoorbeeld door ziekte of handicap, dan kunt u een beroep doen op de volgende hulp en hulpmiddelen:

 • Eigen bijdrage

  Voor bijna alle individuele Wmo-voorzieningen geldt een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, de samenstelling van uw huishouden, uw vermogen en uw inkomen. In 2016 blijft in Gemeente Westland de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen hetzelfde. Wmo cliƫnten met een inkomen van 130% van het wettelijk minimumloon betalen geen eigen bijdrage.

  Spaargeld of opbrengsten van beleggingen tellen bijvoorbeeld ook mee bij het berekenen van de eigen bijdrage voor Wmo- of WLZ-voorzieningen. U kunt zelf een proefberekening maken.

  De maximale bijdrage geldt voor alle Wmo- en WLZ (Wet langdurige zorg) voorzieningen samen. U betaalt nooit meer dan u volgens het wettelijk bepaalde maximum kunt opbrengen. Met vragen hierover kunt u het CAK ook telefonisch benaderen op telefoon 0800-1925.

 • Buurt Informatiepunt

  U kunt met al uw vragen terecht bij een Buurt Informatiepunt.

 • Wijzigingen doorgeven

  Wijzigingen met betrekking tot uw situatie kunt u schriftelijk doen naar:

  Gemeente Westland
  t.a.v. Consulenten Wmo
  Postbus 150
  2670 AD Naaldwijk