Vervoersdiensten

Binnen de regio

Binnen de regio zijn er enkele diensten die collectief vervoer aanbieden. U kunt gebruik maken van:

  • De Plusbus: voor zestigplussers
  • De Rolbus: voor mensen die gebruik maken van scootmobiel of rolstoel
  • De Regiotaxi: voor iedereen beschikbaar. Mensen met een beperking kunnen echter korting krijgen voor vervoerskosten. In dat geval is wel een Wmo-indicatie nodig.

Voor de diensten betaalt u een redelijk tarief.

Buiten de Regio

Voor vervoer buiten de regio kunt u gebruik maken van gesubsidieerd vervoer van Valys.
U moet aantonen dat u een Wmo-indicatie heeft of een gehandicaptenparkeerkaart laten zien.

Vervoersbegeleiding

Bij Vitis Welzijn kunt u terecht als u gebruik wilt maken van vervoersbegeleiding.

Wmo-melding

Om een gesprek aan te vragen doet u een Wmo-melding.