Agenda commissie Naamgeving

Datum: 9-2-2023
Tijd: 16.30 uur
Locatie: Radijs – Laan van de Glazen Stad
Voorzitter: Gerard Witkamp
Secretaris: Maltie Choelhai (tijdelijk vervangen door Peter Bouwer)


Agenda

1.    Opening en mededelingen

2.    Vaststellen agenda

3.    Heulpark

4.    Mutatie Verlengde Poelkade ’s-Gravenzande

5.    Inspreekrecht

6.    Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 16 januari 2023

7.    Actiepuntenlijst

8.    Toekomstige bouwplannen

9.    Rondvraag/WVTTK

10.    Sluiting