Ik wil informatie over het coronavirus in Westland
Ga naar info
Ik wil een melding maken
Maak een melding
Wanneer moet de bak naar buiten
Vind de juiste dag
Werken bij gemeente Westland
Vind onze vacatures

Reconstructie Kasteelweg

Tussen 14 april en 31 mei is de Kasteelweg (tussen de Veilingweg en de Kanaalweg) in beide richtingen afgesloten. Tijdens de werkzaamheden is er op de Kerklaan ook tijdelijk een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Dit is nodig voor de veiligheid van de bewoners en het fietsverkeer. Naar... Lees verder »

Voetbalkooi Monster gesloten

De burgemeester heeft besloten de voetbalkooi in de Jan Steenstraat in Monster te sluiten. Er waren de afgelopen weken te veel jongeren die zich niet aan de regels rond het coronavirus hielden. Via borden worden bezoekers geattendeerd op het feit dat de voetbalkooi niet meer toegankelijk is. De... Lees verder »

Burgemeester bezoekt alle kernen mbt coronamaatregelen

Burgemeester Bouke Arends brengt deze weken bezoeken aan de diverse dorpen om met de winkeliers in gesprek te gaan over de gevolgen van de coronamaatregelen. Op vrijdag 3 april bracht hij tijdens de weekmarkt een bezoek aan ’s-Gravenzande. Inmiddels zijn Monster, Kwintsheul en Wateringen bezocht.... Lees verder »