Ik wil een TOZO of TONK-regeling

Informatie

Ik wil een melding maken

Maak een melding

Wanneer moet de bak naar buiten

Vind de juiste dag

Werken bij gemeente Westland

Vind onze vacatures

Gescheiden inzameling plastic, blik en drinkpakken (pbd) bij...

De gemeente Westland gaat nog dit jaar verpakkingsmateriaal van plastic, blik en drinkpakken (pbd) gescheiden inzamelen bij alle laagbouwwoningen binnen de bebouwde kom. Het is een belangrijke stap in de ambitie van de gemeente om de hoeveelheid restafval te verminderen: van 229 kilo per persoon in... Lees verder »

Digitaal spreekuur met wethouders op maandag 19 april

De wethouders van de gemeente Westland houden op maandag 19 april 2021 een digitaal spreekuur van 19.00 tot 20.00 uur. Inwoners van de gemeente kunnen tijdens dit spreekuur ieder gewenst onderwerp aankaarten bij een individuele wethouder. Wethouder Van der Stee en wethouder Vreugdenhil zijn niet... Lees verder »

Online informatiebijeenkomst groepswonen in Westland

Groepswonen wordt populairder in Westland. U woont dicht bij elkaar in de buurt, maar toch op uzelf. Dat betekent (buren)hulp, gezelligheid, naar elkaar omkijken en veiligheid. Op donderdag 22 april kan iedereen die geïnteresseerd is en daarover vragen heeft meedoen met een online... Lees verder »