Ik wil informatie over het coronavirus in Westland
Ga naar info
Ik wil een melding maken
Maak een melding
Wanneer moet de bak naar buiten
Vind de juiste dag
Werken bij gemeente Westland
Vind onze vacatures

Verkoop perceel Kerkhoflaan 1, Maasdijk

Aan de Kerkhoflaan 1 te Maasdijk stond tot eind maart van dit jaar het schoolgebouw ‘De Schakel’. Deze locatie wordt de komende tijd bouwrijp gemaakt. Gemeente Westland wil deze bouwrijpe grond verkopen door middel van een openbare inschrijving. Hiervoor is er een verkoopleidraad opgemaakt waarin... Lees verder »

Verlenging steunpakket zelfstandig ondernemers (Tozo 2)

Het steunpakket voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd met vier maanden. Het gaat om de regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Na Tozo 1 volgt nu Tozo 2. Tozo 2 loopt van 1 juni tot en met 30 september en kan (met terugwerkende kracht) vanaf 1 juni worden... Lees verder »

Vervolgonderzoek GGD Haaglanden naar gedrag bij bestrijding...

Donderdag 28 mei start een vervolgonderzoek naar de gedragsmaatregelen en het welbevinden tijdens de coronacrisis. We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De overheid roept ons op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.... Lees verder »