Ik heb een belastingaanslag ontvangen
Inzien en regelen
Ik wil een verhuizing doorgeven
Direct regelen
Ik wil een melding maken
Maak een melding
Wanneer moet de bak naar buiten
Vind de juiste dag

Landelijke en provinciale aandacht voor Vestia-problematiek in...

Op 22 februari hebben Hamit Karakus, bestuurlijk regisseur Vestia-gemeenten namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, zich door de gemeente Westland laten informeren over de situatie die dreigt te ontstaan als... Lees verder »

Samenwerkingsconvenant buurtpreventie ondertekend

Op 21 februari hebben de gemeente Westland, buurtpreventie Westland en politie eenheid Den Haag een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hierin is vastgelegd wat de partijen van elkaar mogen verwachten als het gaat om hun inzet voor de veiligheid van de gemeente. De buurtpreventieverenigingen zijn... Lees verder »

Raadsbesluit logiesgebouw arbeidsmigranten Maasdijk

De gemeenteraad besloot dinsdagavond dat er een logiesgebouw voor arbeidsmigranten mag komen in Maasdijk op bedrijventerrein Honderdland fase 2. Bij de gemeente was een vergunningaanvraag gedaan voor zo’n gebouw. Omdat het in strijd is met het bestemmingsplan, was voor een besluit van de... Lees verder »