Ik wil informatie over het coronavirus in Westland
Ga naar info
Ik wil een melding maken
Maak een melding
Wanneer moet de bak naar buiten
Vind de juiste dag
Werken bij gemeente Westland
Vind onze vacatures

17 lintjes uitgereikt tijdens uitgestelde Lintjesregen

Op vrijdag 3 juli 2020 krijgen 17 decorandussen, die op 24 april jl. door burgemeester Bouke Arends telefonisch zijn geïnformeerd dat zij zijn benoemd in de Orde van Oranje-Nassau, de bijbehorende versierselen uitgereikt. De lintjesregen 2020 verloopt, vanwege het coronavirus, anders dan andere... Lees verder »

Tent bij sportschool vanaf 6 juli niet meer toegestaan

Vanaf 1 juli is binnensport weer toegestaan. Dat betekent dat ook sportscholen weer bezoekers in hun gebouw mogen ontvangen. Sinds 28 mei is binnen de Veiligheidsregio de lijn dat sportscholen in de openbare ruimte een tent mogen neerzetten. Door de versoepeling per 1 juli is dit niet langer nodig.... Lees verder »

Overeenkomst voor bouw appartementen locatie De Harmonie

De afgelopen tijd kwamen er al wat vragen binnen bij de gemeente of nieuwbouw van de locatie De Harmonie, op de hoek Dijkweg-Verdilaan in Naaldwijk, nu eindelijk van start ging. Helaas was dat nog niet het geval. Het braakliggende terrein werd tijdelijk gebruikt als opslag voor bouwmaterialen voor... Lees verder »


Komt uw kind in aanmerking voor het Kindpakket Westland?

Meer »Kindpakket Westland

Meer weten over de gemeenteraad?

Meer »De gemeenteraad
Kindpakket Westland