Automatische incasso

Elke belastingaanslag moet altijd binnen twee maanden worden betaald. U kunt de gemeente Westland ook machtigen voor automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt dan automatisch in maximaal 10 maandelijkse termijnen afgeschreven. Het termijnbedrag wordt elke laatste werkdag van de maand van uw bankrekening afgeschreven.

Bij wijzigingen op uw belastingaanslag (uitstel van betaling, ontheffing of vermindering van de aanslag) wordt het maandelijks te betalen bedrag aangepast. Op deze manier heeft u aan het einde van de betalingstermijn het gehele verschuldigde bedrag betaald.

Let op bij aanvragen van automatische incasso wordt u doorgeleid naar uw eigen bankomgeving.

Kosten

Het afgeven of intrekken van een machtiging tot automatische incasso is kosteloos.