Forensenbelasting

De opbrengst van de forensenbelasting draagt bij aan het op peil houden van het gemeentelijke voorzieningenniveau.

Forensenbelasting wordt geheven als u:

  • uw hoofdverblijf heeft in een andere gemeente dan de gemeente Westland
  • én in de gemeente Westland meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning (bijvoorbeeld (recreatie)woning, caravan of zomerhuisje) ter beschikking houdt
  • én deze woning voor uzelf of uw gezin ter beschikking houdt. Er is sprake van 'een woning ter beschikking houden' als u de mogelijkheid heeft om de woning te gebruiken. Het aantal dagen dat u de woning daadwerkelijk gebruikt doet er in dit geval niet toe.

Tarief 2022

Per woning € 368,00