Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag.

In het jaarverslag wordt door het college van burgemeester en wethouders financiƫle verantwoording afgelegd over de wijze waarop de gemeente het geld in dat begrotingsjaar heeft uitgegeven. Verder geeft het informatie over de uitvoering van het gemeentelijk beleid.

De jaarrekening geeft overzicht met betrekking tot de financiƫle situatie en wordt door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Hierna wordt de jaarrekening door de gemeenteraad vastgesteld.