Warmtevisie Westland

In het klimaatakkoord is besloten dat elke gemeente voor 2022 een warmtevisie moet maken. Deze warmtevisie is voor Westland een verdere uitwerking van de Westlandse Energie Opgave en de Regionale Energie Strategie (RES 1.0).

Wat is de Warmtevisie?

De Warmtevisie Westland bekijkt welke kansen er in Westland zijn om huizen en bedrijven op een duurzame wijze te verwarmen. Duurzaam betekent dat er geen fossiele brandstoffen zoals aardgas gebruikt worden.

In de visie staat welke alternatieven voor aardgas er zijn voor de inwoners van Westland. Ook geven we aan in welke wijken we het eerst starten met het verder onderzoeken van de overstap naar duurzame energie.

Het is ook een plan van aanpak waarin het proces staat hoe we de komende jaren verder gaan, tot 2050. Dit is een voorlopige planning. We voeren deze planning alleen uit als het Rijk ervoor zorgt dat overstappen op een alternatief voor aardgas niet te duur is voor u of voor de gemeente. We gaan pas aan de slag als het alternatief voor aardgas betaalbaar en haalbaar is.

Wanneer ben ik aan de beurt?

In de conceptvisie staat een voorlopige planning. Deze gaat ervan uit dat het Rijk aan onder meer de voorwaarden rond betaalbaarheid voldoet. Op dit moment is dat nog niet zo. Ook is nog onduidelijk wanneer wel. Totdat hier duidelijkheid over is, wachten we met het uitvoeren van deze planning. We hebben een indeling in de tijd gemaakt. De volgende zes gebieden zijn buurten waar we kansen zien om op kortere termijn (voor 2030) alle woningen op duurzame warmte aan te sluiten:

Deze gebieden vind je op deze kaart in de donkerste kleur rood.

Waarom deze buurten?

We hebben een eerste berekening van de kosten gedaan voor de hele gemeente. Daaruit kwam naar voren dat het toekomstige warmtenet, Warmte Systeem Westland (WSW), de dorpskernen betaalbaar van duurzame warmte kan voorzien. De betaalbaarheid varieert binnen de dorpskernen. De buurten die we nu verder onderzoeken zijn goedkopere gebieden. De warmteleidingen van Warmte Systeem Westland lopen dicht langs deze gebieden en/of er zijn uitbreidingen vlakbij gepland. Uit deze goedkopere warmtenetgebieden selecteerden we vier gebieden die we verder onderzoeken, omdat er daar nog andere kansen zijn die deze gebieden aantrekkelijk maken om mee te beginnen. Bij de andere twee bedrijventerreinen die we verder gaan onderzoeken, zijn er kansen voor een kleinschalige collectieve oplossing, bijvoorbeeld een lokaal warmtenet.