Proclaimer

De gemeente Westland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om de website actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de pagina contact.

Copyright

Het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van de gemeente Westland.  Tekstueel materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Wanneer u gebruik wilt maken van beeldmateriaal, of tekstueel materiaal op een andere wijze wilt gebruiken, neemt u altijd eerst contact op met team Communicatie van de gemeente Westland. Voor alle gerelateerde vragen kunt u daar ook terecht.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. 

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23-03-2017.

Gemeente Westland wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.gemeentewestland.nl/ (hoofdwebsite)

De volgende url's zijn uitgesloten van deze verklaring:

  1. https://www.gemeentewestland.nl/gemeenteraad-en-college/gemeenteraad/griffie/schriftelijke-vragen.html (we zijn nog bezig hier een juiste oplossing voor te vinden)
  2. https://www.gemeentewestland.nl/over-westland/bij-mij-in-de-buurt.html (we zijn nog bezig hier een juiste oplossing voor te vinden)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

Nog niet alle documenten zijn toegankelijk gemaakt, dit is een duurzaam proces waar wij gecommitteerd aan werken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.