Wateringen Noord

Voor het gebied tussen de Ambachtsweg, Poeldijkseweg en de Erasmusweg in Wateringen Noord (eerder ook wel Transformatiegebied Wateringen genoemd) wordt een eerste stap gezet voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Hier moeten ongeveer 700 woningen, een brede school, zorgwoningen en verpleeghuisplaatsen komen. En natuurlijk is er ook ruimte voor voldoende water en groen.

Aanleiding ontwikkeling

In maart 2016 is een raadsbesluit genomen over de ontwikkeling van ongeveer 150 woningen langs de Poeldijkseweg in Wateringen. In de volksmond staat dit gebied bekend als ‘Tuin van der Lely’. Dit gebied maakt onderdeel uit van een groter gebied, namelijk Wateringen Noord. Eigenlijk was het de bedoeling om alleen het gebied ‘Tuin van der Lely’ te ontwikkelen, maar besloten is om heel Wateringen Noord, ongeveer 20 hectare groot, mee te nemen in de ontwikkeling. De gemeente is eigenaar is van 5,5 hectare van deze gronden. De overige gronden zijn in eigendom van verschillende ontwikkelende partijen, onder andere Weboma, woningcorporatie Staedion en BPD Ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van dit gebied is een gebiedsvisie opgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen een voorstel voor de inrichting van de nieuwe woonwijk.

Participatietraject

Voor de ontwikkeling van dit gebied is een gebiedsvisie opgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen een voorstel voor de inrichting van de nieuwe woonwijk en is samengesteld samen met een klankbordgroep. Daarin zaten direct omwonenden, toekomstige bewoners en ondernemers. Zij konden hun wensen en behoeften aangeven en dachten mee over de mogelijkheden voor ontwikkeling van dit gebied.

In januari 2020 is de gebiedsvisie afgerond en is er vanuit deze visie verder gewerkt aan een voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan is de uitwerking van de gebiedsvisie en belangrijk voor de vergunningverlening. Het biedt de basis voor de bouw van ongeveer 700 woningen met de daarbij behorende groen-, water- en wegeninfrastructuur. Daarbij worden een basisschool gecombineerd met kinderopvang, zorgwoningen en verpleeghuisplaatsen gerealiseerd. Voor uitwerking van het plan zijn de noodzakelijke onderzoeken op het gebied van archeologie, milieu, verkeer en dergelijken verricht.

Het doel is nog dit jaar het ontwerp bestemmingsplan voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Informatie en vragen

U wordt geïnformeerd over de stand van zaken op deze pagina op onze website. Heeft u vragen stuur dan een e-mail naar transformatiegebiedwateringen@gemeentewestland.nl