Snuffelmarkt organiseren

Wilt u in een gebouw een snuffelmarkt organiseren die voor publiek toegankelijk is? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Op een snuffelmarkt, ook wel rommelmarkt of vlooienmarkt genoemd, worden tweedehands spullen verkocht.

Indienen

  • Vraag de vergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.
  • Bij het aanvragen van een snuffelmarktvergunning moet u bijlagen toevoegen. Zijn de bijlagen niet compleet bij het indienen van de aanvraag kan dit vertraging opleveren in de beslistermijn.
  • Voor het online indienen van een aanvraag hebben burgers DigiD nodig, en bedrijven eHerkenning.

Kosten

Kosten aanvraag snuffelmarkt organiseren
Soort productPrijs
In behandeling nemen van een aanvraag € 23,20