Bouwdossiers

Voor de omgevingsvergunning kunt u de aanvraag, het besluit en tekeningen inzien. De constructietekeningen en berekeningen die bij de omgevingsvergunning horen, worden op een later moment aan dit digitaal archief toegevoegd. Voor de bouwvergunningen van 1930 t/m 2010 kunt u de aanvraag om bouwvergunning, het besluit (= de vergunning), tekeningen en berekeningen inzien.

Indien u gegevens zoekt van vóór 1930 dan kunt u contact opnemen met het Historisch Archief Westland.

Via deze portal kunt u gegevens vinden die betrekking hebben op:

  • omgevingsvergunningen
  • bouw- en sloopvergunningen
  • (ver)bouwtekeningen
  • constructietekeningen
  • constructieberekeningen
  • sonderingen