Gemeentelijk waterklimaatplan

De gemeente Westland heeft een waterplan (pdf 3,5mb). Dit is verplicht voor alle gemeenten waar wateroverlast dreigt. Als een gebied wateroverlast heeft wordt bekeken welke oplossingen er zijn en worden maatregelen getroffen. Elk jaar wordt het waterplan uitgewerkt in concrete acties en resultaten; het uitvoeringsprogramma.

Waterkwaliteitskaart

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de waterkwaliteit, bewaakt Hoogheemraadschap Delfland de waterkwaliteit. Alle gegevens vind je op de digitale waterkwaliteitskaart.