Gemeentelijk waterklimaatplan

De gemeente Westland heeft een waterklimaatplan (pdf 3,5mb). Als gevolg van klimaatverandering is de kans op wateroverlast na hevige buien de afgelopen jaren toegenomen. Ook de kans op droogte en hitte in de zomer wordt groter. In het waterklimaatplan leest u hoe gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland het water willen beheren, met als doel een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in 2050. Ook geven we in het plan aan hoe we met bewoners en bedrijven willen samenwerken om dit doel te bereiken. 

Waterkwaliteitskaart

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de waterkwaliteit, bewaakt Hoogheemraadschap Delfland de waterkwaliteit. Alle gegevens vind je op de digitale waterkwaliteitskaart.