Pand of grond van de gemeente kopen

Bent u op zoek naar een kavel grond om een woning op te bouwen of een bestaand pand? De gemeente heeft gronden en panden in bezit die verkocht kunnen worden.

 • Voorwaarden

  Aan het kopen van een kavel grond zijn voorwaarden gekoppeld. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en/of het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast moet u ingeschreven zijn in het woningzoekendenbestand van de gemeente Westland. Dit geldt voor kavels in nieuwbouwprojecten die voor het eerst worden aangeboden.

Aanbod vastgoed en kavels

Hieronder vindt u het overzicht van het vastgoed en kavel aanbod in Westland.

Kerkhoflaan 1 Maasdijk (voormalige schoollocatie De Schakel)

 • Price:
 • Status:
 • Surface:
 • Type:

Het college heeft begin vorig jaar opdracht gegeven om de locatie van de voormalige basisschool ‘De Schakel’ te her ontwikkelen. De opdracht was om deze locatie te onderzoeken als geschikte locatie voor woningbouw in aansluiting op de specifieke behoefte voor Maasdijk. De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een raadsvoorstel dat is vastgesteld op 21 januari 2020. In het voorstel zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden en een voorkeursvariant voor 16 sociale huurappartementen en 5 midden huur eengezinswoningen opgenomen.

Aan de Kerkhoflaan 1 te Maasdijk stond tot eind maart van dit jaar het schoolgebouw ‘De Schakel’. Deze locatie wordt de komende tijd bouwrijp gemaakt. Gemeente Westland wil deze bouwrijpe grond verkopen door middel van een openbare inschrijving. Hiervoor is er een verkoopleidraad opgemaakt waarin de voorwaarden staan vermeld (zie bijlagen). Belangstellenden kunnen zich hiervoor van 1 juni 2020 tot 1 juli 2020 inschrijven. Na de zomer zal het duidelijk zijn aan welke Inschrijver het gegund is.

Hieronder volgen enkele locatiegegevens:

 • Plangrens: kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie F 4634, gedeeltelijk F 4635;
 • De gemeente laat voor haar rekening de bodemverontreiniging saneren, zodat deze geschikt is voor de toekomstige bestemming;
 • De huidige plataan aan de Kerkhoflaan wordt verplaatst naar het aan de overzijde gelegen stukje groen;
 • De gemeente levert de grond bouwrijp op;
 • De toekomstige openbare ruimte blijft in eigendom van de gemeente, wat inhoudt dat de gemeente na oplevering van de woningen de gronden woonrijp maakt conform het
 • Programma van standaard (2015) voor de inrichting van de openbare ruimte[1] van gemeente Westland. 
Lange Kruisweg

Maasdijk, Lange Kruisweg 69B, C en D

 • Price:
 • Status:Beschikbaar
 • Surface:2.784 m²
 • Type:

  Kavel

Deze drie aaneengesloten braakliggende percelen B,C en D gelegen op de Lange Kruisweg 69 zijn “uitplaatsingslocaties”. Meer informatie hierover vindt u bij de specificaties.

1 to 2 out of 2 results

  1