Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) is een onafhankelijke raad. De leden zijn betrokken inwoners van Westland die zich belangeloos inzetten. Zij houden de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die vallen onder het sociaal domein. Het werkveld van de adviesraad is breed en heeft betrekking op de volgende onderwerpen: de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Bekijk voor meer informatie de website van de Adviesraad Sociaal Domein.