Sociaal Kernteam Westland

Soms gebeurt er iets in uw leven waardoor het even allemaal niet zo soepel loopt. Denk aan baanverlies, echtscheiding of een opvoedprobleem met uw kind. Meestal lossen mensen dit zelf op of met hulp van anderen. Maar wat als u er zelf niet uitkomt omdat het probleem te groot is of er teveel tegelijkertijd speelt? Dan kan het Sociaal Kernteam Westland wellicht ondersteuning bieden. Op de website van het Sociaal Kernteam leest u meer over hoe het Kernteam Westland werkt, wat het doet en voor welke vragen u terecht kunt.

Heeft u alleen een vraag op het gebied van werk en inkomen, de Wet maatschappelijke ondersteuning of schuldhulpverlening dan verwijzen wij u naar de links hiernaast.

Contact

Het Sociaal Kernteam Westland kunt telefonisch bereiken op werkdagen van 9.30 tot 13.00 uur en voor spoedeisende situaties tot 17.00 uur. Bel hiervoor naar 14 0174 of vul een contactformulier in door op de oranje button te drukken.

Spoedeisende situaties binnen kantooruren

Vul bij een spoedeisende situatie niet het formulier in maar neem telefonisch contact op via 14 0174.

Spoedeisende situaties buiten kantooruren

Is er buiten kantooruren een situatie die urgent is en dus niet kan wachten tot de volgende werkdag? Omdat het niet veilig is bijvoorbeeld? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Jeugd

Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, biedt het Crisis Interventie Team (CIT) hulp. Het CIT komt 7 dagen per week, 24 uur per dag direct in actie wanneer de veiligheid of het welzijn van een jeugdige in gevaar is. Het CIT is er voor alle jeugdigen (en hun ouders) van 0 tot 21 jaar in de regio Haaglanden.

Volwassenen

Gaat het om een volwassene? Neem dan contact op met de Huisartsenpost Westland. De huisartsenpost is geopend gedurende de avond, de nacht en het weekend.