Sociaal Kernteam Westland

Iedereen wil een blij en gelukkig leven. Maar soms gebeurt er iets waardoor het even allemaal niet zo soepel loopt. Denk aan een baan verliezen, een vervelende echtscheiding of een opvoedprobleem met uw kind. Meestal kunnen mensen dit soort zaken zelf oplossen, of met hulp van anderen om hen heen. Maar wat als u er zelf niet uitkomt? Simpelweg omdat het probleem te groot is of er teveel tegelijkertijd speelt. Dan kan het Sociaal Kernteam Westland wellicht ondersteuning bieden.

Het Sociaal Kernteam Westland is er voor alle Westlanders. Redt u het zelf even niet meer, dan nodigen we u uit de eerste stap te zetten en contact op te nemen. Vanuit uw vraag kijken we naar de juiste hulp en begeleiding. Het Sociaal Kernteam Westland kunt bereiken op werkdagen van 9.30 tot 13.00 uur en voor spoedeisende situaties tot 17.00 uur. U kunt hiervoor bellen naar 140174. Of u vraagt een gesprek aan via de oranje button.

Via de website sktwestland.nl leest u meer over hoe het Sociaal Kernteam Westland werkt, wat het kernteam doet en voor welke vragen u bij het Sociaal Kernteam Westland terecht kunt.

Spoedeisende situaties buiten kantooruren

Is er buiten kantooruren een situatie die urgent is en dus niet kan wachten tot de volgende werkdag? Omdat het niet veilig is bijvoorbeeld? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Jeugd

Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, biedt het Crisis Interventie Team (CIT) hulp. Het CIT komt 7 dagen per week, 24 uur per dag direct in actie wanneer de veiligheid of het welzijn van een jeugdige in gevaar is. Het CIT is er voor alle jeugdigen (en hun ouders) van 0 tot 21 jaar in de regio Haaglanden.

Volwassenen

Gaat het om een volwassene? Neem dan contact op met de Huisartsenpost Westland. De huisartsenpost is geopend gedurende de avond, de nacht en het weekend.

 • Consultatiebureaus

  Het Consultatiebureau Westland is er voor kinderen en ouders. Het helpt bij vragen over
  groei, ontwikkeling, opvoeden en gezondheid. Het consultatiebureau begeleid en adviseert en verleent medische zorg om ziektes te voorkomen. Het verzorgt inentingen en doen gezondheidsonderzoeken.

  Adressen consultatiebureaus kind en jeugd

  Naaldwijk, Honselersdijk (0-4 jaar)
  Schiereiland 58
  2673 CX Naaldwijk  

  's-Gravenzande (0-19 jaar)
  Van de Kasteelestraat 75
  2691 ZM 's-Gravenzande

  Maasdijk (0-19 jaar)
  W. Pyrmontstraat 4
  2676 AR Maasdijk

  De Lier (0-19 jaar)
  Kon. Julianalaan 3
  2678 ED De Lier

  Wateringen (0-19 jaar)
  De Vang Lange Spruit 86
  2291 LC Wateringen

  Poeldijk (0-19 jaar)
  Dr. Ter Haarlaan 40
  2685 RX Poeldijk

  Monster (0-4 en 4-19 jaar)
  Schubert 2
  2681 KJ Monster

  Contactgegevens JGZ Zuid-Holland-West 

  Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
  Postbus 339
  2700 AH Zoetermeer
  088-054 99 99