Sociaal Kernteam Westland

Iedereen wil een blij en gelukkig leven. Maar soms gebeurt er iets waardoor het even allemaal niet zo soepel loopt. Denk aan een baan verliezen, een vervelende echtscheiding of een opvoedprobleem met je kind. Meestal kunnen mensen die zaken zelf oplossen, of met hulp van hun directe omgeving. Maar wat nu als je heel graag de regie over je eigen leven wilt houden, maar er zelf even niet uitkomt? Simpelweg omdat er te veel grote problemen tegelijkertijd spelen? Dan kan het Sociaal Kernteam Westland wellicht de juiste weg wijzen.

Hoe werkt het Sociaal Kernteam Westland?

Het Sociaal Kernteam Westland is er voor jeugdhulp en voor hulp bij complexe problemen bij volwassenen. U krijgt één vast aanspreekpunt: de zorgregisseur. Hij of zij maakt samen met u een plan van aanpak. Uitgangspunt is altijd dat u zelf zo snel mogelijk de touwtjes weer in eigen hand heeft. Lukt dit niet op eigen kracht, dan kijken we of uw directe omgeving kan helpen. En als het nodig is, verleent de zorgregisseur zelf hulp of schakelt hij andere specialistische hulp voor u in.

We doen het samen

Samenwerking staat bij het Sociaal Kernteam Westland voorop. Allereerst werken we samen met u aan een situatie die voor iedereen prettig is. Daarnaast heeft het Sociaal Kernteam nauwe contacten met scholen, huisartsen, politie en verschillende experts. Zo kunnen we snel doen wat nodig is. Via het Sociaal Kernteam is er kennis beschikbaar over onder andere: 

 • Opvoeding en ontwikkeling van kinderen
 • Psychische problemen, zoals autisme en depressie
 • Omgaan met (licht) verstandelijke beperking
 • Financiën
 • Ernstige problemen rond scheidingen

Grote zorgen om een ander?

Maakt u zich grote zorgen over iemand die dringend hulp nodig heeft, maar die dit niet accepteert? Bijvoorbeeld iemand die zijn omgeving vervuilt, zich permanent opsluit in zijn eigen huis, of grote psychische problemen heeft? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Westland via het telefoonnummer 140174. Zij schakelen u door naar het SKT, waarna zo snel mogelijk naar een passende oplossing wordt gezocht.

Altijd dichtbij

Het Sociaal Kernteam Westland heeft drie kernteams:

 • Kernteam Wateringen (incl. De Lier, Poeldijk en Kwintsheul)
 • Kernteam Naaldwijk (incl. Honselersdijk en Maasdijk)
 • Kernteam ’s-Gravenzande (incl. Heenweg, Monster en Ter Heijde)

De teams zijn actief in het gehele Westland Zo levert het Sociaal Kernteam altijd zorg dichtbij.

Contact

Wanneer u vragen heeft over jeugdhulp of zorg, dan kunt u eerst contact opnemen met de gemeente Westland via telefoonnummer 140174. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Deskundige medewerkers bespreken met u in het kort uw situatie en zorgen zonodig voor de aanmelding bij het Sociaal Kernteam. Daarna neemt een zorgregisseur zo snel mogelijk contact met u op.

Urgente situaties buiten kantooruren

Is er buiten kantooruren een situatie die urgent is en dus niet kan wachten tot de volgende werkdag? Omdat het niet veilig is bijvoorbeeld? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Jeugd

Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, biedt het Crisis Interventie Team (CIT) hulp. Het CIT komt 7 dagen per week, 24 uur per dag direct in actie wanneer de veiligheid of het welzijn van een jeugdige in gevaar is. Het CIT is er voor alle jeugdigen (en hun ouders) van 0 tot 21 jaar in de regio Haaglanden. Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070 379 51 60. Meer informatie vindt u op www.jeugdbeschermingwest.nl

Volwassenen

Gaat het om volwassenen met acute psychische problemen? Neem dan contact op met de GGZ crisisdienst Delfland. Telefoonnummer: 015-2607607. Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 17.00 uur tot 9.00 uur en van vrijdag 17.00 uur t/m maandag 9.00 uur en op feestdagen. Meer informatie vindt u op www.ggz-delfland.nl  

 • Consultatiebureaus

  Het Consultatiebureau Westland is er voor kinderen en ouders. Het helpt bij vragen over
  groei, ontwikkeling, opvoeden en gezondheid. Het consultatiebureau begeleid en adviseert en verleent medische zorg om ziektes te voorkomen. Het verzorgt inentingen en doen gezondheidsonderzoeken.

  Adressen consultatiebureaus kind en jeugd

  Naaldwijk, Honselersdijk (0-4 jaar)
  Schiereiland 58
  2673 CX Naaldwijk  

  's-Gravenzande (0-19 jaar)
  Van de Kasteelestraat 75
  2691 ZM 's-Gravenzande

  Maasdijk (0-19 jaar)
  W. Pyrmontstraat 4
  2676 AR Maasdijk

  De Lier (0-19 jaar)
  Kon. Julianalaan 3
  2678 ED De Lier

  Wateringen (0-19 jaar)
  De Vang Lange Spruit 86
  2291 LC Wateringen

  Poeldijk (0-19 jaar)
  Dr. Ter Haarlaan 40
  2685 RX Poeldijk

  Monster (0-4 en 4-19 jaar)
  Schubert 2
  2681 KJ Monster

  Contactgegevens JGZ Zuid-Holland-West 

  Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
  Postbus 339
  2700 AH Zoetermeer
  088-054 99 99

 • Vertrouwenspersoon Jeugd

  Het Sociaal Kernteam Westland doet er alles aan om uw zaken rondom de jeugdhulp goed te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent met de gang van zaken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop het gesprek is verlopen of over het besluit dat de gemeente heeft genomen.

  U kunt dan contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies -en Klachtenbureau Jeugdzorg. De vertrouwenspersonen van het AKJ komen op voor uw belangen. De adviesdienst van het AKJ beantwoordt uw vragen en verwijst u zo nodig door naar een vertrouwenspersoon in de regio Den Haag.