Discriminatie melden

Ervaart u ongelijke behandeling of discriminatie? Discriminatie kan plaatsvinden op grond van huidskleur, godsdienst, seksuele voorkeur, leeftijd of een andere reden.

Meld discriminatie

Ervaart u ongelijke behandeling of discriminatie? Of heeft u daar vragen over? Neem dan contact op met Stichting voor Inclusie & discriminatiebestrijding (iDb)

Meer Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) is een onafhankelijke organisatie. Zij werken aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie in uw gemeente. U kunt hier terecht voor al uw vragen, kosteloos advies en ondersteuning of het (anoniem) melden van discriminatie. Ga naar www.stichtingidb.nl of bel (0800) 3218686 of mail (gratis) naar info@stichtingidb.nl