Milieustraten

Bij de milieustraten kunt u grofvuil en tuinafval vaak gratis wegbrengen. Heeft u nog spullen die nog goed te gebruiken zijn, bijvoorbeeld huisraad na overlijden? Brengt u deze dan een kringloopwinkel of een ander goed doel. Zo krijgen spullen een tweede leven en zorgen we met elkaar voor het milieu dat er geen onnodige spullen bij de milieustraat terechtkomen.

Milieustraat Naaldwijk Hoogwerf 5

Hier kunt u terecht voor grofvuil en klein chemisch afval.

Grofvuil

 • maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur
 • zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Klein Chemisch Afval

 • maandag van 8.00 uur tot 16.00 uur
 • vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur
 • zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Milieustraat Monster Vlotlaan 37

Hier kunt u terecht voor grofvuil en klein chemisch afval.

Grofvuil

 • donderdag van 12.00 uur tot 16.00 uur
 • zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Klein Chemisch Afval

 • donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur
 • zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Feestdag Milieustraat Naaldwijk Milieustraat Monster
Goede Vrijdag Open Gesloten
2e Paasdag Gesloten Gesloten
Koningsdag Gesloten Gesloten
Bevrijdingsdag Gesloten Gesloten
Hemelvaartsdag Gesloten Gesloten
2e Pinksterdag Gesloten Gesloten
1e en 2e Kerstdag Gesloten Gesloten
Oudjaarsdag Open (nader te bepalen) Gesloten
Nieuwjaarsdag Gesloten Gesloten

Bij onze milieustraten kunt u zonder afspraak terecht voor het inleveren grofvuil en tuinafval. Maar u kunt niet alles naar de milieustraten brengen. Soms kunt u alleen terecht bij een inzamelbedrijf. Kijk voor meer informatie op de afvallijst. Neem bij twijfel contact op met 14 0174.

Om gebruik te mogen maken van de milieustraten, moet u in de gemeente Westland wonen. Daarom vragen wij bij aankomst om een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) en een poststuk. Zo kunnen wij controleren of u in de gemeente Westland woont. Deze gegevens slaan we nergens op; u laat uw legitimatiebewijs en poststuk zien en neemt ze weer mee naar huis.

Bij de milieustraten gelden de volgende regels:

 • per huishouden (adres) mag u maximaal 1 keer per maand grof huishoudelijk afval brengen van maximaal 3 m3
 • voor puin-, bouw- en sloopafval geldt dat u maximaal 0,5 m3 per maand mag brengen
 • volg de aanwijzingen van het personeel op
 • het betreden van het terrein is op eigen risico
 • kinderen onder de 10 jaar moeten voor hun veiligheid in de auto blijven
 • meld u eerst bij een van de medewerkers
 • roken is verboden

U mag geen afval van bedrijven bij een milieustraat inleveren.  Heeft u een bedrijf? Schakel dan een bedrijf in dat afval verwerkt.