Milieustraten

Bij de milieustraten kunt u grofvuil en tuinafval vaak gratis wegbrengen. Sommige spullen zijn misschien nog goed te gebruiken. Die kunt u naar een kringloopwinkel brengen. 

Milieustraat Naaldwijk Hoogwerf 5

Grofvuil

 • maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur
 • zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Klein Chemisch Afval

 • maandag van 8.00 uur tot 16.00 uur
 • vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur
 • zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Milieustraat Monster Vlotlaan 37

Grofvuil

 • donderdag van 12.00 uur tot 16.00 uur
 • zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Klein Chemisch Afval

 • donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur
 • zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Bij onze milieustraten kunt u zonder afspraak terecht voor het inleveren grofvuil en tuinafval. Maar u kunt niet alles naar de milieustraten brengen. Soms kunt u alleen terecht bij een inzamelbedrijf. Kijk voor meer informatie op de afvallijst. Neem bij twijfel contact op met 14 0174.

Bij de milieustraten gelden de volgende regels:

 • per huishouden (adres) mag u maximaal 1 keer per maand grof huishoudelijk afval brengen van maximaal 3 m3
 • voor puin-, bouw- en sloopafval geldt dat u maximaal 0,5 m3 per maand mag brengen
 • u kunt bij de milieustraat geen afval van bedrijven brengen
 • het is verplicht uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs te laten zien
 • volg de aanwijzingen van het personeel op
 • het betreden van het terrein is op eigen risico
 • kinderen onder de 10 jaar moeten voor hun veiligheid in de auto blijven
 • meld u eerst bij een van de medewerkers
 • roken is verboden

U mag geen afval van bedrijven bij een milieustraat inleveren. Alleen personen kunnen hier terecht. Heeft u een bedrijf? Schakel dan een bedrijf in dat afval verwerkt.