Afkortingen gemeentelijke belastingen

Uitleg van de afkortingen op uw aanslagbiljet

Afkorting Betekenis
BESE WOZ-beschikking eigenaar
BESG WOZ-beschikking gebruiker
BESH WOZ-beschikking huurder
OZBE Onroerende-zaakbelastingen eigenaar
OZBG Onroerende-zaakbelastingen gebruiker
RIOE/RIOW Rioolheffing eigenaar
RIOG Rioolheffing gebruiker
AFV Afvalstoffenheffing
FOR Forensenbelasting
TOE Toeristenbelasting
BIZ BIZ-heffing
WOFO Forensenbelasting