Overlijden, aangifte doen

Meestal doet de begrafenisondernemer bij de gemeente aangifte als er iemand overleden is. U hoeft als nabestaande dan niets te doen. Begrafenisondernemers doen aangifte van een overlijden via onderstaande button. 

Digitale aangifte overlijden door begrafenisondernemer

Bent u begrafenisondernemer? Dan doet u digitaal aangifte van een overlijden met uw E-herkenning niveau 3. Tijdens de aangifte kunnen de benodigde uittreksels worden aangevraagd en betaald.

De aangevraagde documenten worden per mail en post aan u toegezonden.

Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aangifte overlijden

Zelf aangifte doen van overlijden?

Als de begrafenisondernemer de aangifte van overlijden niet doet, dan moet een nabestaande de aangifte van overlijden doen. Dat moet in de gemeente waar de persoon is overleden.

U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Bel met 14 0174.

Meenemen

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • verklaring van overlijden van de behandelend geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer (natuurlijke dood)
  • verklaring van geen bezwaar begrafenis/crematie van de officier van justitie (niet-natuurlijke dood)
  • schriftelijke aangifte officier van justitie (lijkvinding)
  • B-envelop (een envelop voor het CBS waarin een formulier is gevoegd omtrent de doodsoorzaak)
  • eventueel het trouwboekje in verband met bijwerking gegevens overlijden (niet verplicht)
  • bankpas, wij geven de voorkeur aan een pinbetaling

Kosten

Soort product Prijs
Uittreksel akte van overlijden € 16,60

Aangifte van overlijden gebeurt bijna altijd binnen 6 werkdagen na het overlijden. Dit heeft te maken met de termijn waarbinnen iemand begraven of gecremeerd moet worden. De ambtenaar burgerlijke stand maakt hierbij een overlijdensakte op.

De gemeente maakt bij aangifte van overlijden ook een verlof waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart. De uitvaart moet volgens de wet binnen 6 werkdagen plaatsvinden.

Natuurlijke dood 

Bij aangifte van overlijden moet de ‘verklaring van overlijden’ worden overgelegd. Dit is de officiële vaststelling van overlijden door een arts. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit voor u. 

Niet-natuurlijke dood 

Bij een niet-natuurlijke dood moet de officier van justitie een 'verklaring van geen bezwaar' afgeven. 

Lijkvinding 

Als de dag van overlijden niet vastgesteld kan worden is er sprake van een zogenaamde lijkvinding. In dit geval doet de officier van justitie aangifte van overlijden, meestal in de vorm van een schriftelijke aangifte.

 

Als de overledene is ingeschreven als inwoner van de gemeente Westland, dan past de gemeente de gegevens van de overledene aan in de Basisregistratie personen (BRP). 

Als de overledene niet is ingeschreven in de gemeente Westland dan geeft gemeente dit door aan de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven.

Ook in bijzondere gevallen maakt de gemeente een akte van overlijden op: 

  • bij een vermoeden van overlijden (rechtsvermoeden). Als het lichaam van een persoon niet is teruggevonden, maar het overlijden wel zeker is, kan de rechtbank verklaren dat de persoon is overleden
  • bij een levenloos geboren kind

Voor het vervoer van een stoffelijk overschot van Nederland naar het buitenland of vanuit het buitenland naar Nederland moet u in het bezit zijn van een laissez-passer en een overlijdensakte.

Bij minderjarigen schakelt de arts altijd een gemeentelijk lijkschouwer in. Dit is wettelijk verplicht. De gemeentelijk lijkschouwer wordt ook ingeschakeld als de arts een niet-natuurlijke dood vaststelt bij volwassenen, of als er twijfel is over de doodsoorzaak. Wanneer de gemeentelijk lijkschouwer ook niet overtuigd is van een natuurlijke doodsoorzaak, schakelt hij de officier van justitie in.

Om het MijnOverheid-account van een overleden partner/familielid/relatie op te zeggen dient u een schriftelijk verzoek in. Stuur hiervoor het schriftelijke verzoek, samen met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant), het burgerservicenummer van de overleden persoon en uw eigen postadres naar:  

MijnOverheid
Postbus 96810
2509 JE Den Haag

We sturen een bevestiging naar uw postadres als het MijnOverheid-account definitief is opgeheven. Dit kan 1 tot 2 weken duren.

Mogelijk staan er nog belangrijke berichten in de Berichtenbox van de overleden persoon. Wij zullen u informeren van welke organisatie(s) deze berichten afkomstig zijn. U kunt dan zelf contact opnemen met de betreffende organisaties.