Bezrobocie

Zakończony kontrakt

Jeśli tymczasowy kontrakt kończy się i wiadomo, że nie będzie przedłużony, należy od razu zacząć poszukiwanie nowej pracy. Jeśli nie uda się znaleźć nowej pracy, można wystąpić do UWV o zasiłek dla bezrobotnych (WW-uitkering). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej werk.nl. Jeśli pracodawca proponuje nowy kontrakt, a pracownik go nie akceptuje, traci on w tym momencie prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Kontrakt z biura pośrednictwa pracy wygasa

Jeśli kontrakt z biura pośrednictwa pracy nie zostanie przedłużony, należy szukać nowej pracy. Jeśli nie uda się jej znaleźć, można wystąpić do UWV o zasiłek dla bezrobotnych. Nie ma się do niego prawa jeśli pracodawca proponuje nowy kontrakt.

Rozwiązanie umowy o pracę w czasie choroby

Jeśli kontrakt tymczasowy kończy się podczas choroby, można wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych dopiero po wyzdrowieniu. Istnieje natomiast możliwość wystąpienia o zasiłek na podstawie Prawa chorobowego - Ziektewet-uitkering. Jeśli pracownik ma kontrakt na czas nieograniczony, nie może być bez specjalnej procedury zwolniony podczas choroby. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej UWV.

Pracownik zwalnia się sam

W zasadzie nie ma się wtedy prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dotyczy to też osób w okresie próbnym. W kilku szczególnych przypadkach jest możliwe otrzymanie zasiłku w takiej sytuacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej UWV.

Zasiłek dla bezrobotnych (WW) i poszukiwanie nowej pracy

Osoba, która otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych jest zobowiązana do czynnego poszukiwania pracy (sollicitatieplicht). Przez czynne poszukiwanie pracy rozumiane jest podejmowanie działań w tym kierunku minimum 4 razy w miesiącu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej UWV.