Choroba

Więcej informacji można znaleźć klikając poniżej na interesujące Państwa zagadnienie.

W przypadku potrzeby pomocy lekarskiej należy zgłosić się do lekarza domowego. Najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się zaraz po przyjeździe do Królestwa Niderlandów do praktyki lekarskiej w miejscu zamieszkania i zapisanie się jako (stały) pacjent. Zapis ten jest bezpłatny. W przypadku nieposiadania lekarza domowego, każdy lekarz domowy jest zobowiązany do udzielenia pomocy, ale wówczas należy od razu zapłacić za wizytę. Koszty te można potem zadeklarować w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym. 

W przypadku konieczności konsultacji lekarskiej w godzinach nocnych, podczas weekendu lub w dzień świąteczny, należy zgłosić się do specjalnego punktu lekarskiego „huisartsenpost”. 

Za wizytę u lekarza domowego lub w punkcie lekarskim „huisartsenpost” nie trzeba płacić własnego ryzyka (eigen risico). 

Jedynie w przypadku zagrożenia życia należy zadzwonić pod numer telefonu:112. 

Więcej informacji na temat pomocy lekarskiej można znaleźć na stronie internetowej Pharos, banku informacyjnym na temat ochrony zdrowia dla pracowników czasowych.

W przypadku potrzeby leczenia, które nie może być przeprowadzone przez lekarza domowego, można skorzystać z pomocy specjalistycznej.

Do lekarza specjalisty można udać się pod warunkiem posiadania skierowania od lekarza domowego. Prawie każdy ma prawo do samodzielnego wyboru specjalisty. Przy wyborze może doradzić lekarz domowy. Należy się upewnić, czy wybrany lekarz specjalista ma podpisany kontrakt z Państwa towarzystwem ubezpieczeniowym. Koszty wizyty u lekarza specjalisty nie są pokrywane ze składki na ubezpieczenie zdrowotne tylko z tzw. własnego ryzyka (eigen risico). Dotyczy to również przepisanych leków.

Wszystkie pytania dotyczące gwarantowanych usług medycznych/leków oraz własnego ryzyka (eigen risico) czy wkładu własnego (eigen bijdrage) w danym pakiecie ubezpieczeniowym należy kierować do swojego ubezpieczyciela.

Fizjoterapeuta zajmuje się leczeniem problemów z aparatem ruchowym. Można się do niego zwrócić bezpośrednio lub ze skierowaniem lekarskim. Należy się upewnić, czy wybrany fizjoterapeuta ma podpisany kontrakt z Państwa towarzystwem ubezpieczeniowym. W zależności od rodzaju ubezpieczenia uzupełniającego koszty zabiegów będą całkowicie pokryte, częściowo pokryte lub nie pokryte przez ubezpieczenie.

Każdy ma prawo do wyboru dentysty. Adresy można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Westland. To czy koszty będą pokryte i w jakiej wysokości, zależy od ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc szpitalna, nazywana także specjalistyczną opieką medyczną „medisch specialistische zorg” jest opieką, która jest dostępna w szpitalach i (uniwersyteckich) centrach medycznych. Cała w danym przypadku potrzebna pomoc: od pierwszej wizyty do ostatniej kontroli włącznie jest określona w kodzie diagnostyczno - zabiegowym (DBC). Rząd ustalił DBC dla każdej możliwej diagnozy. Ubezpieczony lub jego ubezpieczalnia płaci nie za pojedynczą konsultację lub zabieg, lecz za całościowe leczenie (całe DBC). Ceny konsultacji i zabiegów medycznych zawartych w danym kodzie ustala Holenderski Autorytet Opieki (NZa) i można je sprawdzić na stronie internetowej NZa.

Wszystkie pytania dotyczące gwarantowanych i niegwarantowanych usług medycznych  należy kierować do swojego ubezpieczyciela.

Każda osoba mieszkająca w Królestwie Niderlandów jest zobowiązana do ubezpieczenia się na pokrycie kosztów opieki medycznej. Można to zrobić indywidualnie, ale również często poprzez pracodawcę, który organizuje ubezpieczenie zbiorowe zdrowotne tzw. collectieve zorgverzekering. Składka ubezpieczeniowa na ubezpieczenie zbiorowe jest często niższa. 

W Królestwie Niderlandów jest wiele towarzystw ubezpieczeniowych i samodzielnie można wybrać przez które towarzystwo ubezpieczeniowe chce się zostać ubezpieczonym. W każdym roku istnieje możliwość zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to możliwe od 1 listopada do 31 grudnia. 

Co miesiąc płaci się składkę ubezpieczeniową. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wybranego pakietu ubezpieczeniowego. Można wybrać pakiet ubezpieczeniowy podstawowy tzw. basisverzekering (obowiązkowy) i ewentualnie pakiet ubezpieczeniowy uzupełniający tzw. aanvullende verzekering (nieobowiązkowy). Towarzystwa ubezpieczeniowe tworzą poszczególne pakiety, w których zawarte są usługi medyczne o różnym zakresie. Każdy może samodzielnie wybrać pakiet usług medycznych, który mu odpowiada. Po zawarciu umowy ubezpieczeniowej otrzymuje się od towarzystwa ubezpieczeniowego polisę ubezpieczeniową. Jest na niej podany rodzaj ubezpieczenia, wysokość składki i własnego ryzyka tzw. eigen risico.

Niektóre koszty usług medycznych zgodnie z postanowieniem rządu nie będą całkowicie pokryte. Dotyczy to ustawowego wkładu własnego tzw. wettelijke eigen bijdrage i maksymalnej rekompensaty tzw. maximale vergoeding. Wysokość  wkładu własnego (eigen bijdrage) jest ustalona przez rząd. Ustawowy wkład własny oznacza, że koszty niektórych usług medycznych i leków należy ponieść samemu. Maksymalna rekompensata (maximale vergoeding) oznacza zwrot kosztów niektórych usług medycznych do określonej kwoty.

Wszystkie  ubezpieczenia zdrowotne oprócz wkładu własnego (eigen bijdrage) obejmuje również obowiązkowe własne ryzyko tzw. eigen risico. Własne ryzyko (eigen risico) oznacza, że pierwszą część kosztów usług medycznych/leków należy zapłacić samemu. Od roku 2020 ustalona maksymalna kwota własnego ryzyka (eigen risico) wynosi 385 euro. Po przekroczeniu tej kwoty nie płaci się już własnego ryzyka, a towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty. W 2019 roku została ustalona kwota maksymalna na wkład własny (eigen bijdrage) w wysokości 250 euro.

Dzieci poniżej 18-ego roku życia muszą być ubezpieczone wraz z jednym z rodziców i nie opłaca się za nie dodatkowej składki. Także nie płacą własnego ryzyka (eigen risico). Za niektóre usługi medyczne/leki rodzice muszą jednak zapłacić własny wkład tzw. eigen bijdrage. 

Więcej informacji można uzyskać w towarzystwie ubezpieczeniowym. Istnieją strony internetowe na których można w prosty sposób porównać pakiety ubezpieczeniowe jak np. na stronie Stowarzyszenia Konsumentów w Królestwie Niderlandów.