Choroba i wypadek

Więcej informacji można znaleźć klikając poniżej na interesujące Państwa zagadnienie.

Chorobę należy niezwłocznie zgłosić pracodawcy pierwszego dnia nieobecności w pracy. W czasie choroby przez pracodawcę wypłacane jest co najmniej 70% pensji. Zgodnie z prawem pracodawca nie musi wypłacić wynagrodzenia za dwa pierwsze dni choroby, które nazywane są „wachtdagen”. 

Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o chorobie pracodawca przekazuje tę wiadomość do arbodienst (instytucja pomagająca pracodawcy i pracownikowi w opracowaniu i wdrożeniu warunków pracy i absencji pracowników) lub lekarzowi zakładowemu. Jeżeli lekarz zakładowy lub lekarz-arbo przewiduje, że choroba będzie trwała dłużej, to najpóźniej po sześciu tygodniach trwania choroby doradza jakie są możliwości powrotu do pracy. Najpóźniej w ósmym tygodniu trwania choroby chory pracownik razem z pracodawcą lub lekarzem-arbo opracowują „plan van aanpak” czyli plan obejmujący przekwalifikowanie pracownika do pracy dostosowanej do jego możliwości. 

Obowiązek wypłacania pensji przez pracodawcę wygasa po maksymalnie dwóch latach.

Po dwóch latach choroby pracownik może legalnie zostać zwolniony przez pracodawcę. O zasiłek chorobowy mogą wystąpić osoby, które są chore dłużej niż 2 lata (104 tygodnie) i z tego powodu nie są w stanie pracować w pełnym wymiarze godzinowym oraz otrzymują maksymalnie 65% lub mniej wcześniejszych dochodów. O zasiłek chorobowy (arbeidsongeschiktheidsuitkering – WIA) można  wystąpić w UWV. Są różne rodzaje zasiłku WIA: IVA i WGA. Który z tych zasiłków zostanie przyznany zależy od rokowań na przyszłość. Osoby chore 2 lata lub dłużej, ale które (w przyszłości) będą mogły pracować, otrzymają  najczęściej zasiłek WGA. Osoby, które nie odzyskają zdolności do pracy, otrzymają natomiast najczęściej zasiłek IVA. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UWV.

Inspekcja do Spraw Socjalnych i Pracy (Inspectie SZW) kontroluje w Królestwie Niderlandów czy pracodawcy i pracownicy przestrzegają prawa. Inspekcje koncentrują się z jednej strony na wykrywaniu przekroczeń i karaniu ich, natomiast z drugiej strony ich celem jest stymulowanie przedsiębiorstw, instytucji i sektorów w celu zapobiegania wypadkom przy pracy. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej.