Małżeństwo i zarejestrowany związek partnerski

Zawarcie związku małżeńskiego lub partnerskiego to uznany prawnie związek dwóch osób. W przypadku zamiaru zawarcia takiego związku należy umówić się na spotkanie z urzędnikiem stanu cywilnego w urzędzie gminy. Spotkanie to można zarezerwować maksymalnie rok przed planowaną datą ślubu. Umówić można się dzwoniąc do Urzędu Gminy Westland pod numer telefonu: 14 0174. W przypadku braku znajmości języka holenderskiego lub angielskiego, proszę przyjść w towarzystwie osoby, która włada biegle w jednym z tych języków.

W Królestwie Niderlandów w chwili zawarcia małżeństwa lub związku partnerskiego automatycznie powstaje ustawowa wspólnota majątkowa. Znaczy to, że cały posiadany majątek jest wspólny. Jeżeli małżonkowie lub osoby tworzące związek partnerski nie chcą wspólnoty majątkowej powinni przed zawarciem związku małżeńskiego lub partnerskiego sporządzić notarialną umowę majątkową.

Zarejestrowany związek partnerski w Królestwie Niderlandów nie ma mocy prawnej w niektórych krajach np. w Polsce. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Westland. Informacje na temat zawarcia związku małżeńskiego lub partnerskiego można znaleźć także na rządowej stronie internetowej.