Nauka

Więcej informacji można znaleźć klikając poniżej na interesujące Państwa zagadnienie.

Czy mam obowiązek zapisać dziecko do szkoły?

Wszystkie dzieci mieszkające w Królestwie Niderlandów w wieku od 5 do 16 roku życia objęte są obowiązkiem szkolnym. Młodzież, która do 16-ego roku życia nie zdobędzie kwalifikacji startowych (tzw. startkwalificatie) musi kontynuować naukę do ukończenia 18 roku życia. Do kwalifikacji startowych zalicza się dyplom szkoły havo, vwo lub mbo (na poziomie 2 lub wyższym). Dzieci muszą stawić się w szkole najpóźniej pierwszego dnia w miesiącu po przekroczeniu 5 roku życia.
W niektórych wyjątkowych sytuacjach dzieci mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku szkolnego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na rządowej stronie internetowej.

Czy nieusprawiedliwiona nieobecność w szkole jest karalna? 

Urzędnik-kontroler obowiązku szkolnego z gminy sprawdza, czy dziecko nie jest bezpodstawnie nieobecne w szkole. Ma on prawo udzielić nagany i skierować sprawę do sądu w przypadku uczniów od 12 roku życia. Sędzia może nałożyć karę w postaci obowiązkowych prac społecznych lub kary pieniężnej. Również rodzice lub opiekunowie mogą być ukarani grzywną do wysokości 3.900 euro. W skrajnych przypadkach, kiedy pomimo ostrzeżenia sytuacja się powtarza, sędzia może nałożyć karę więzienia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na rządowej stronie internetowej

Czy mogę sam wybrać szkołę dla dziecka?

Rodzice sami wybierają szkołę dla dziecka. W Królestwie Niderlandów działa prawie 6700 szkół podstawowych. Są to różne typy szkół:

 • Szkoły publiczne - dostępne dla dzieci wszystkich wyznań i przekonań
 • Szkoły z podstawą religijną lub filozofią życiową np.: rzymsko-katolickie, protestanckie, żydowskie, islamskie i hinduistyczne
 • Szkoły ze specjalistycznym programem i metodami nauczania opartymi na myśli pedagogicznej jak np. Montessori, Dalton, Freinet i Jenaplan.

Czym jest szkolnictwo podstawowe w Królestwie Niderlandów?

Szkoła podstawowa jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 4 do 12/13 lat. Szkoła podstawowa jest podzielona na 8 klas, potem dziecko przechodzi do szkoły średniej. Wszystkie szkoły muszą spełniać główne cele ustalone przez Ministerstwo Oświaty.

Kiedy mogę zapisać moje dziecko do szkoły podstawowej?

Gdy dziecko ukończy 3 lata i 10 miesięcy może uczęszczać do większości szkół na kilka godzin dziennie, żeby się przyzwyczaić. Od 5-ego roku życia dziecko musi uczęszczać do szkoły obowiązkowo. Adresy szkół podstawowych można znaleźć na stronie internetowej

Koszty szkoły podstawowej

Rodzice nie ponoszą kosztów za lekcje w szkole podstawowej. Szkoły mogą poprosić jednak o zapłatę dobrowolnego dodatku za zajęcia dodatkowe.

Dodatek od rodziców

Szkoły często tworzą możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, np. mikołajki lub gwiazdor, wycieczka szkolna, lekcje pływania czy zabawy w ogródku szkolnym. Za te zajęcia dodatkowe szkoła może poprosić rodziców o zapłatę specjalnego dodatku „ouderbijdrage”. Dodatek ten jest dobrowolny. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na rządowej stronie internetowej.

Czym jest nauka specjalna?

Nauka specjalna jest przeznaczona dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, chronicznie chorych lub z zaburzeniami. Dzieci te otrzymują więcej uwagi i wsparcia niż w zwykłej szkole. Aby nauka była we właściwy sposób organizowana, nauka specjalna jest podzielona na 4 grupy: 

 1. Dla dzieci niewidomych i niedowidzących
 2. Dla dzieci głuchych i niedosłyszących
 3. Dla dzieci upośledzonych i z przewlekłymi chorobami
 4. Dla dzieci z ograniczeniami i zaburzeniami zachowania

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na rządowej stronie internetowej.

Czym jest szkoła średnia?

W grupie ósmej szkoły podstawowej wszystkie dzieci otrzymują porady, jaka szkoła średnia jest dla nich najbardziej odpowiednia. W Królestwie Niderlandów istnieją różne typy szkół średnich: 

 • Vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)- przygotowawcza średnia szkoła zawodowa, nauka trwa 4 lata
 • Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)- średnia szkoła ogólnokształcąca, nauka w niej trwa 5 lat
 • Vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), szkoła przygotowująca do edukacji wyższego stopnia, nauka trwa 6 lat
 • Pro (Praktijkonderwijs) - szkoła przeznaczona jest dla młodzieży, która prawdopodobnie nie jest w stanie uzyskać dyplomu przygotowawczej średniej szkoły zawodowej (vmbo). Nie ma określenia jak długo trwa w niej nauka, jest natomiast oznaczona granica wiekowa od 18 roku życia

Atheneum i Gymnasium to dwa rodzaje vwo czyli szkoły o najwyższym poziomie wśród szkół średnich. Mimo podobnej nazwy, jest to więc inny rodzaj szkoły niż polskie gimnazjum. Więcej informacji na temat Systemu Nauczania w Królestwie Niderlandów można znaleźć na stronie internetowej.

Po uzyskaniu dyplomu szkoły średniej można kontynuować naukę w kierunku zawodowym lub w instytucji wyższego wykształcenia. 

Wykształcenie średnie zawodowe (MBO)

Szkoła przygotowuje studenta do praktyki zawodowej lub do dalszej nauki, np. do szkoły wyższej (hbo). Warunki dopuszczenia do MBO są zależne od poziomu wykształcenia i wybranej drogi nauki.

Szkoły wyższe (HBO)

W Królestwie Niderlandów jest prawie 40 szkół wyższych z możliwością osiągnięcia tytułu licencjata lub magistra. Szkoły wyższe kształcą w 7 sektorach: ekonomia, ochrona zdrowia, sztuka, rolnictwo, pedagogika, nauki socjalne i technika. Informacje na temat warunków dopuszczenia można znaleźć na tej stronie internetowej

Wykształcenie uniwersyteckie (WO)

W wyniku kształcenia uniwersyteckiego (WO) można uzyskać tytuł licencjata lub magistra. Ten stopień wykształcenia wymaga zakwalifikowania się zgodnie z wysokimi wymogami, więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej.