Obowiązek potwierdzenia tożsamości

Obowiązek potwierdzenia tożsamości oznacza, że każda osoba w Królestwie Niderlandów od 14 roku życia musi posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości aby się móc wylegitymować. Policja oraz funkcjonariusze publiczni tacy jak konduktorzy i inspektorzy pracy mają prawo sprawdzić tożsamość danej osoby. Muszą jednak mieć powód do kontroli tożsamości. Jeżeli nie posiada się przy sobie oryginalnego i ważnego dokumentu identyfikacyjnego (paszportu/dowodu osobistego lub czasami prawa jazdy) lub odmawia się okazania dokumentu, to jest to wykroczenie i można zostać za to ukarananym. W komunikacji publicznej obowiązek potwierdzenia tożsamości obowiązuje od 12 roku życia. 

Obowiązek identyfikacji w pracy

Pracodawcy muszą kontrolować tożsamość pracowników. Każdy pracujący jest dlatego zobowiązany do posiadania zawsze przy sobie ważnego dowodu tożsamości. Zagraniczne (czyli nie holenderskie) prawo jazdy nie jest dowodem tożsamości.

Obowiązek potwierdzenia tożsamości podczas korzystania z usług służby zdrowia

Każdy, kto korzysta z opieki medycznej, musi okazać dowód tożsamości. Instytucje udzielające pomocy kontrolują czy osoba ubiegająca się o pomoc jest tą samą osobą, do której należy numer BSN (Pesel). Kontrola tożsamości przy korzystaniu z opieki medycznej jest dla wszystkich obowiązkowa.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na rządowej stronie internetowej.