Podatki

Więcej informacji można znaleźć klikając poniżej na interesujące Państwa zagadnienie.

Każda osoba mieszkająca musi od chwili rejestracji w Bazie Danych Osobowych (BRP) płacić podatki i opłaty gminne. 

Podatki to na przykład podatek od nieruchomości (OZB), podatek turystyczny, tzw. forensenbelasting (w przypadku, kiedy nocuje się ponad 90 razy w roku w innej gminie niż ta, w której jest się zarejestrowanym) i podatek za posiadanie psa.

Opłaty gminne to na przykład opłata za kanalizację, bilet wstępu na basen gminny lub koszty paszportu. 
Wykaz opłat i podatków gminnych można znaleźć na rządowej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Westland.

W Królestwie Niderlandów podatnicy są podzieleni na dwie grupy:

  • Podatnicy krajowi to osoby, które mieszkają w Królestwie Niderlandów. Te osoby muszą płacić podatek dochodowy od całości dochodów uzyskanych w Królestwie Niderlandów
  • Podatnicy zagraniczni to osoby, które mieszkają za granicą, a dochody uzyskują z pracy w Królestwie Niderlandów

Czy podatnicy zagraniczni mają prawo wyboru?

Podatnicy zagraniczni mogą zdecydować, czy chcą być traktowani jako podatnicy krajowi jeśli spełnią określone warunki. Więcej informacji na temat prawa wyboru dla podatników zagranicznych znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Skarbowego.

Czy jest się zobowiązanym złożyć zeznanie podatkowe w Królestwie Niderlandów?

Podatnik zagraniczny musi złożyć zeznanie podatkowe w Królestwie Niderlandów, jeśli:

  • Otrzymał list z nakazem rozliczenia się z podatku
  • Nie otrzymał listu z nakazem rozliczenia się z podatku ale uzyskał dochody  w Królestwie Niderlandów, z których musi zapłacić podatek wyższy od kwoty 52 euro i oczekuje, że powinien dostać zwrot podatku w wysokości powyżej 17 euro

Więcej informacji na temat rozliczeń podatkowych można znaleźć na stronie Urzędu Skarbowego.

Czym jest „Opgaaf wereldinkomen”?

„Wereldinkomen” to określenie na całkowitą sumę dochodów osiągniętych w Królestwie Niderlandów i poza Królestwem Niderlandów. Są to zsumowane dochody osiągnięte w Królestwie Niderlandów i dochody spoza Królestwa Niderlandów (na przykład dochody z pracy lub majątek w innym kraju niż Królestwo Niderlandów).

Formularz „Opgaaf Wereldinkomen” otrzymują tylko te osoby, które same lub ich partner mieszkają poza granicami Królestwa Niderlandów i otrzymują np. dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego lub dodatek na opiekę nad dzieckiem. Dotyczy to także osób, które same lub ich członek rodziny mieszkały poza Królestwem Niderlandów, a opłacały składki na ubezpieczenie zdrowotne do tzw. Zorginstituut w Królestwie Niderlandów.

Więcej informacji na temat rozliczenia się z podatku na formularzu „Opgaafwereldinkomen”  można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego.

Każde mieszkanie jest obłożone podatkiem na gospodarkę wodną. Gmina Westland podlega Regionalnej Spółce Wodnej Delfland. Spółka wodna kontroluje jakość wody pitnej oraz nadzoruje sieć wodną, zapobiegając powodziom. Aby to finansować, Spółka nakłada różne podatki, które są wspólnie nazywane podatkiem gospodarki wodnej.

Wysokość podatku zależy od sytuacji mieszkaniowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Regionale Belasting Groep.

W przypadku samodzielnego wynajmu lub posiadania mieszkania, jest się zobowiązanym do płacenia tego podatku. Pracownicy czasowi, którzy są zakwaterowani przez pracodawcę, powinni przekazać nakaz płacenia podatku (słowo: Hoogheemraadschap na kopercie) do pracodawcy.

Jeżeli korzysta się z holenderskich dróg jeżdżąc samochodem osobowym, dostawczym lub motorem, jest się z reguły zobowiązanym do płacenia podatku od samochodów osobowych i motocykli (tzw. podatku wwozowego (BPM) oraz podatku drogowego (MRB).

BPM (Belasting van personenauto’s en motorrijwielen) opłaca się jednorazowo przy pierwszym kupnie pojazdu lub sprowadzeniu pojazdu z zagranicy.

MRB (Motorrijtuigenbelasting) opłaca się systematycznie co miesiąc lub co kwartał.

Zezwolenie na zwolnienie z podatku z tytułu posiadania samochodu tzw. BPM

Przy przeprowadzce w granicach UE można się ubiegać o zwolnienie z podatku BPM. Zwolnienie z podatku BPM można otrzymać, jeżeli spełnia się następujące warunki:

  • Osoba, która przeprowadza się z kraju należącego do Unii Europejskiej do Królestwa Niderlandów zabiera ze sobą samochód osobowy, samochód dostawczy lub motor
  • Sprowadzany samochód osobowy, dostawczy lub motor należy do majątku osobistego danej osoby
  • Sprowadzany samochód osobowy, dostawczy lub motor będzie użytkowany do takich samych celów jak za granicą
  • Osoba, która sprowadza samochód osobowy, dostawczy lub motor była jego właścicielem i użytkowała go co najmniej sześć miesięcy w kraju przed sprowadzeniem do Królestwa Niderlandów
  • Osoba posiadała stałe miejsce zamieszkania za granicą przez co najmniej 12 miesięcy przed przeprowadzką do Królestwa Niderlandów

Po uzyskaniu zwolnienia z podatku BPM pojawia się jeszcze jeden dodatkowy warunek. W przeciągu roku po rejestracji nie można tego samochodu lub motocykla sprzedać, wynająć lub wypożyczyć. Członkowie rodziny mieszkający wspólnie i posiadający prawo jazdy mogą użytkować ten samochód lub motor.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego.

MRB

Jeżeli smochód osobowy, dostawczy, autobus, motor czy samochód ciężarowy jest zarejestrowany na daną osobę, to osoba ta musi płacić podatek drogowy tzw. MRB. Wysokość podatku MRB zależy od rodzaju pojazdu.

Wysokość podatku

Wysokość podatku drogowego zależy m.in. od rodzaju pojazdu, jego wagi oraz rodzaju paliwa. Szacunkową kwotę można wyliczyć na stronie Urzędu Skarbowego.

Tylko pracownicy, którzy czasowo przebywają w Królestwie Niderlandów i którzy posiadają  fiskalne miejsce zamieszkania za granicą (charakterystyczna cecha to m.in. niesamodzielne mieszkanie) mogą uzyskać zwolnienie z podatku MRB przez pierwsze pół roku od momentu sprowadzenia samochodu do Królestwa Niderlandów. Po upływie pół roku osoby te muszą już opłacać podatek MRB.

Emigranci, którzy mieszkają w Królestwie Niderlandów samodzielnie opłacają podatek MRB od momentu sprowadzenia samochodu do Królestwa Niderlandów.

Więcej informacji na ten temat i po poradę w osobistej sytuacji należy się zwrócić do Urzędu Skarbowego.