Skargi dotyczące pracy i warunków mieszkaniowych

Aby złożyć skargę w Królestwie Niderlandów, trzeba najpierw wiedzieć, do której instytucji należy ją skierować.Skargi można składać do instytucji podanych poniżej. 
Proszę upewnić się, że  skarga została skierowana do właściwej instytucji, ponieważ każda z nich rozpatruje innego rodzaju skargi.   

Do SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten

można składać skargi w językach: niderlandzkim, angielskim, polskim, hiszpańskim i rumuńskim

  • w przypadkach: gdy się podejrzewa, że otrzymywane wynagrodzenie jest zbyt niskie, brak pieniędzy wakacyjnych, brak wynagrodzenia w dniu świątecznym lub w przypadku braku możliwości wykorzystania przepracowanych nadgodzin
  • jeżeli się podejrzewa inne odstępstwa od Układu Zbiorowego Pracy (Cao) dla pracowników czasowych

Do  Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Można zgłaszać skargi dotyczące następujących zagadnień:
warunki pracy i czas pracy, wypadek przy pracy, wykorzystywanie w pracy, usuwanie azbestu, zgłoszenie przebudowy, przestępstwo, nielegalną pracę, nieuczciwe biura pracy, niedopłata, niebezpieczny produkt, stała praca nocą.
Można składać skargi także telefonicznie:0800-5151 (także anonimowo)

Do SNF (Stichting Normering Flexwonen)

Jeżeli się jest mieszkańcem to skargę można złożyć w językach: angielskim i polskim 

  • dotyczącą niebezpiecznej lub niehigienicznej sytuacji i przeludnienia. Inne niedociągnięcia, które nie spełniają wymogów  SNF muszą być najpierw zgłoszone do najemcy

Do de politie można się zwrócić kiedy występuje m.in.: 
  

  • Przemoc, zagrożenie lub dyskryminacja
  • Wykorzystanie seksualne

Jeżeli chce się złożyć skargę dotyczącą zakładu pracy lub organizacji. 

Skargi można składać:  

  • Telefonicznie:    0900-8844. W nagłych przypadkach: 112 
  • Online  (24/7)  Do policji nie można składać online żadnych skarg.

Jeżeli zamierza się złożyć skargę anonimowo, to można to zrobić przez  Meld Misdaad Anoniem (M.) 
Tutaj można składać skargi dotyczące przestępstwa. Na przykład morderstwa, pobicia, napadu i podpalenia. Także informacje na temat oszustw i korupcji. 
Skargi można składać: 

  • Telefonicznie   0800 - 7000 od poniedziałku do piątku od  8.00 do 24.00, sobota, niedziela i dni świąteczne od 9.00 do 17.00.
  • Telefon z zagranicy +31 800 70 00 (nie przez wszystkich  providers)
  • Online  (24/7)