Wsparcie

Zespół Socjalny (Sociaal Kernteam)

Zespół socjalny pomaga mieszkańcom Westland w rozwiązywaniu problemów. Zespół ten udziela potrzebującym informacji i organizuje wsparcie oraz opiekę. Dotyczy to także pytań na temat wychowania i rozwoju dzieci. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy

Gminna Służba Zdrowia: GGD

De Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst  (GGD) to Gminna Służba Zdrowia. Gmina Westland podlega pod GGD Południowo-Zachodnią Holandię (GGD Haaglanden). Zadania GGD to między innymi:

 • Prewencja zdrowia
 • Epidemiologia
 • Polityka zdrowotna
 • Choroby infekcyjne i ich zwalczanie
 • Choroby weneryczne (Soa/hiv)
 • Porady dla turystów i szczepionki
 • Nadzór: Inspekcja Opieki nad Dzieckiem
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Medyczna Ochrona Środowiska
 • Medycyna sądowa
 • Publiczne zdrowie psychiczne (OGGZ)

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej GGD.

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to przemoc fizyczna, emocjonalna i seksualna, do której dochodzi w rodzinie.
Jeśli jest się ofiarą przemocy w rodzinie, jeśli ofiarą jest dziecko lub jeśli jest się świadkiem przemocy albo znęcania się, należy to zgłosić w punkcie wsparcia przeciwko przemocy w rodzinie i znęcaniu się nad dziećmi - Veilig Thuis (Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Punkt jest czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę, kontakt pod numerem telefonu: 0800-2000 lub przez email: [email protected]. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej.

Osoby znajdujące się w zagrożeniu bezpośrednim mogą dzwonić pod nummer telefonu:112.