Wynagrodzenie

Określone przez prawo minimalne wynagrodzenie chroni pracowników od 23 roku życia do wieku emerytalnego przed otrzymaniem zbyt niskiej płacy. Istnieje też prawnie określone wynarodzenie minimalne dla młodocianych pracowników od 15 do 23 roku życia włącznie.

Inspekcja Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych kontroluje, czy pracodawcy przestrzegają przepisów dotyczących wynagrodzenia minimalnego. Kwota minimalnego wynagrodzenia i dodatku wakacyjnego musi też być wykazana na pasku wypłaty (loonstrook). Pracownicy mogą dzięki temu sprawdzić czy otrzymują pensję w wysokości co najmniej płacy minimalnej.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego brutto zależy od wieku pracownika. Kwoty wynagrodzenia minimalnego są dopasowywane każdego roku w dniach 1 stycznia oraz 1 lipca, zgodnie z kształtowaniem się średnich płac określanymi przez układy zbiorowe.

Aktualne wiadomości na temat wynagrodzenia minimalnego można uzyskać na rządowej stronie internetowej. Tam można też sprawadzić stawki godzinowe.