Europese aanbestedingen

Bij een Europese aanbesteding heeft de gemeente zich te houden aan zowel de nationale wet- en regelgeving als de regelgeving van de Europese Unie. U vindt de Europese aanbestedingen van de gemeente Westland op TenderNed.nl.

Voor inkooptrajecten op het gebied van Diensten en Leveringen die groter zijn dan € 215.000 ex BTW vindt een wettelijk verplichte Europese aanbesteding plaats. Voor opdrachten op het gebied van Werken ligt de drempel voor Europees aanbesteden fors hoger: € 5.382.000. Deze drempels gelden voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2023 en worden elke twee jaar opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie.

De gemeente heeft bij Europese aanbestedingen de keuze uit een aantal procedures. De meest voorkomende zijn:

  1. De Europese openbare procedure:
    Hierbij kunnen alle marktpartijen een aanbieding (inschrijving) indienen op basis van de eisen en informatie als vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
  2. De Europese niet-openbare procedure:
    Deze procedure is in principe vergelijkbaar met de hiervoor vermelde Europese openbare aanbesteding. Het verschil is dat deze procedure in twee stappen verloopt. Eerst dienen geïnteresseerde marktpartijen die voldoen aan de bekendgemaakte selectiecriteria een aanmelding in. Vervolgens maakt de gemeente uit al deze aanmeldingen een selectie van minimaal vijf bedrijven die vervolgens worden benaderd een inschrijving (aanbieding) te doen.

De doorlooptijd van Europese trajecten is aan wettelijke termijnen gebonden.