Duurzaamheidssubsidie

Het plafond voor de duurzaamheidssubsidie is bereikt. Dat betekent dat u geen aanvraag meer kunt indienen voor de duurzaamheidssubsidie. We beoordelen de komende weken alle aanvragen. Het is mogelijk dat uw aanvraag wordt afgewezen, als op het moment van uw aanvraag het subsidieplafond al was bereikt.

De Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023 is een subsidie voor duurzame maatregelen in en om huis. Bijvoorbeeld:

 • het laten plaatsen van zonnepanelen
 • isoleren
 • klimaat adaptieve maatregelen zoals het plaatsen van een regenton of een groen dak aanleggen

Deze subsidie is beschikbaar voor alle inkomens.

De hoogte van de duurzaamheidssubsidie

 • 25% van de kosten die in aanmerking komen voor de subsidie volgens de voorwaarden
 • maximaal €1.500,- inclusief btw per woning

Voorwaarden

 • als u de werkzaamheden zelf uitvoert, kunnen geen loonkosten worden betaald met de subsidie
 • alleen nieuwe ongebruikte materialen komen in aanmerking voor subsidie
 • de isolatiemaatregelen moeten binnen 6 maanden na datum van de toekenning worden uitgevoerd

Als u maatregelen heeft uitgevoerd in de periode van 1 december 2022 tot 1 februari 2023 is het mogelijk om met terugwerkende kracht subsidie aan te vragen. Dit moet u dan wel volgens de voorwaarden van de subsidieregeling kunnen aantonen.

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen

Wilt u gebruik maken van deze subsidie? Dan is het belangrijk om te weten dat uw aanvraag pas in behandeling wordt genomen als deze compleet is. De complete aanvragen worden daarna behandeld op volgorde van binnenkomst. Dient u een aanvraag in, maar voegt u pas later alle benodigde informatie en documenten toe? Dan ontvangen wij uw aanvraag pas om het moment dat hij compleet is.

DigiD

Het aanvraagformulier is zowel online als schriftelijk beschikbaar. We raden u aan om uw aanvraag online te doen. Dit is sneller en verkleint de kans dat de subsidiepot al op is wanneer uw aanvraag bij ons binnenkomt. Om de aanvraag online te kunnen doen, heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan via de website van DigiD.

Offertes

Bij uw aanvraag vragen we u ook om een offerte. Deze kunt u alvast aanvragen. In de offerte moeten ook de R-waarden (bij isoleren bodem, gevel en dak) en/of de U-waarden beschreven staan. In de verordening staat aan welke waarde uw maatregel moet voldoen om subsidie te kunnen krijgen. Bekijk hier de tabel met de waarden voor de duurzaamheidssubsidie.

 • als uw aanvraag compleet is nemen wij hem in behandeling
 • u krijgt binnen acht weken een besluit. Dit besluit kan eenmalig met vier weken worden uitgesteld
 • als de subsidie wordt verleend, moet u binnen 6 maanden na het besluit de maatregelen uitvoeren
 • als de maatregelen zijn uitgevoerd, moet u binnen 3 maanden een verzoek tot vaststelling indienen, hiervoor gebruikt u het vaststellingsformulier en voegt u de facturen, betaalbewijzen en foto's toe
 • als alles compleet is aangeleverd, volgt daarna het besluit tot vaststelling en de uitbetaling. Dit besluit wordt binnen 8 weken genomen en kan worden verlengd met 4 weken
 • mogelijk komt een inspecteur langs om de uitgevoerde werkzaamheden ter plekke te inspecteren

De subsidies zijn alleen met elkaar te combineren als u een verzamelinkomen heeft tot € 55.000. Dan kunt u van zowel de duurzaamheids- als de isolatiesubsidie gebruik maken. Alleen niet voor dezelfde maatregel of kosten. Voorbeeld: u kunt de duurzaamheidssubsidie aanvragen voor zonnepanelen of een groen dak en daarnaast isolatiesubsidie aanvragen voor vloerisolatie. Is uw verzamelinkomen hoger dan € 55.000? Dan komt u alleen in aanmerking voor de duurzaamheidssubsidie. 

De subsidies zijn ook te combineren met landelijke subsidies, maar u kunt niet voor dezelfde kosten verschillende subsidies krijgen.

Als u huurder bent, moet u toestemming hebben van uw verhuurder voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen of isolatiemaatregelen. Alle informatie over de duurzaamheidssubsidie, het aanvragen en welke vereisten er zijn staat in de verordening.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 14 0174 of idsubsidies@gemeentewestland.nl