Duurzaamheidssubsidie

Het is niet meer mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Heeft u de subsidie eerder aangevraagd en toegekend gekregen? Gebruik dan het vaststellingsformulier om de isolatiesubsidie te ontvangen. Let op: dit moet binnen 3 maanden na uitvoering van de maatregelen.
Nadat uw subsidie definitief is vastgesteld wordt het subsidiebedrag aan u uitbetaald.

Vaststellingsformulier

De Duurzaamheidssubsidie is bedoeld voor duurzame maatregelen in en om huis. Bijvoorbeeld:

  • het laten plaatsen van zonnepanelen
  • isoleren
  • klimaat adaptieve maatregelen zoals het plaatsen van een regenton of een groen dak aanleggen

Deze subsidie is beschikbaar voor alle inkomens. 

Wat heb ik nodig bij mijn aanvraag voor vaststelling

  • kopie van facturen
  • betaalbewijs (bankafschrift)
  • foto's van de gerealiseerde maatregelen 

Besluit na uw aanvraag voor vaststelling

  • u heeft al een beschikking tot verlening van de subsidie ontvangen
  • via bovenstaand formulier dient u de aanvraag tot vaststelling in. Bij de vaststelling beoordelen wij of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Nadat u van ons de beschikking tot vaststelling heeft ontvangen, betalen wij het subsidiebedrag aan u uit.

Meer informatie

Deze subsidie is ook te combineren met landelijke subsidies, maar u kunt niet voor dezelfde kosten verschillende subsidies krijgen.
Alle informatie over de duurzaamheidssubsidie staat in de verordening.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 14 0174 of [email protected]