Duurzaamheidssubsidie

Het plafond voor de duurzaamheidssubsidie is bereikt. Dat betekent dat u geen aanvraag meer kunt indienen voor de duurzaamheidssubsidie. Op dit moment worden alle aanvragen beoordeeld. Het is mogelijk dat uw aanvraag wordt afgewezen, als op het moment van uw aanvraag het subsidieplafond al was bereikt.

Subsidie laten vaststellen

Heeft u de subsidie al toegekend gekregen? Dan kunt u het Vaststellingsformulier gebruiken om de subsidie te ontvangen. Nadat uw subsidie definitief is vastgesteld wordt het subsidiebedrag aan u uitbetaald.

Vaststellingsformulier

De Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023 is een subsidie voor duurzame maatregelen in en om huis. Bijvoorbeeld:

  • het laten plaatsen van zonnepanelen
  • isoleren
  • klimaat adaptieve maatregelen zoals het plaatsen van een regenton of een groen dak aanleggen

Deze subsidie is beschikbaar voor alle inkomens.

  • kopie van facturen
  • betaalbewijs (bankafschrift)
  • foto's van de gerealiseerde maatregelen 

  • U heeft al een beschikking tot verlening van de subsidie ontvangen.
  • Via bovenstaand formulier dient u de aanvraag tot vaststelling in. Bij de vaststelling beoordelen wij of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Nadat u van ons de beschikking tot vaststelling heeft ontvangen, betalen wij het subsidiebedrag aan u uit.

De subsidies zijn alleen met elkaar te combineren als u een verzamelinkomen heeft tot € 55.000. Dan kunt u van zowel de duurzaamheids- als de isolatiesubsidie gebruik maken. Alleen niet voor dezelfde maatregel of kosten. Voorbeeld: u kunt de duurzaamheidssubsidie aanvragen voor zonnepanelen of een groen dak en daarnaast isolatiesubsidie aanvragen voor vloerisolatie. Is uw verzamelinkomen hoger dan € 55.000? Dan komt u alleen in aanmerking voor de duurzaamheidssubsidie. 

De subsidies zijn ook te combineren met landelijke subsidies, maar u kunt niet voor dezelfde kosten verschillende subsidies krijgen.

Als u huurder bent, moet u toestemming hebben van uw verhuurder voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen of isolatiemaatregelen. Alle informatie over de duurzaamheidssubsidie, het aanvragen en welke vereisten er zijn staat in de verordening.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 14 0174 of [email protected]