Isolatiesubsidie

Met deze regeling kunnen inwoners subsidie krijgen om isolerende maatregelen te nemen, zoals:

 • vloer- en bodemisolatie
 • dakisolatie (waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie)
 • gevelisolatie
 • spouwmuurisolatie
 • het isoleren van de bestaande binnen- of buitengevel
 • vervangen van bestaand glas (enkel of dubbel) door HR++ glas of beter

Door dit soort isolatiemaatregelen houdt u de warmte in huis beter binnen.

Let op: deze isolatiesubsidie is voor inwoners met een verzamelinkomen tot 55.000 euro.

Subsidie laten vaststellen

Heeft u de subsidie al toegekend gekregen? Of zijn de werkzaamheden uitgevoerd in de periode van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023? Gebruik dan het Vaststellingsformulier om de subsidie te ontvangen.

Nadat uw subsidie definitief is vastgesteld wordt het subsidiebedrag aan u uitbetaald.

Vraag vaststelling subsidie aan

Moeten de werkzaamheden nog plaatsvinden? Vraag dan hieronder de subsidie aan. Nadat uw subsidie is toegekend, kunt u het vaststellingsformulier gebruiken. 

Vraag Isolatiesubsidie aan

Formulieren op papier

Wilt u een formulier op papier invullen? Vraag het formulier dan op bij [email protected].

Voor de subsidie gelden maximum bedragen en voorwaarden

Maximum bedragen

 • met uw aanvraag kunt u voor verschillende maatregelen subsidie aanvragen. Dit doet u met 1 formulier. Doet u een 2e (aparte) aanvraag, dan wordt de 2e aanvraag afgewezen
 • per maatregel ontvangt u 50% van de kosten als subsidie, met een maximum van € 1.000,- (inclusief btw)
 • vraagt u voor verschillende maatregelen subsidie aan, dan krijgt u maximaal € 2.000,- aan subsidie (inclusief btw)

Voorwaarden

 • als u de werkzaamheden zelf uitvoert, kunnen geen loonkosten worden betaald met de subsidie
 • alleen nieuwe ongebruikte materialen komen in aanmerking voor subsidie.
 • de woning mag niet te koop staan op het moment van aanvragen
 • de woning mag tot het moment van uitvoering van de isolatiemaatregelen niet te koop worden gezet
 • de woning mag geen recreatiewoning zijn
 • de isolatiemaatregelen moeten binnen 6 maanden na datum van de toekenning worden uitgevoerd

Als u maatregelen heeft uitgevoerd in de periode van 1 december 2022 tot 1 februari 2023 is het mogelijk om met terugwerkende kracht subsidie aan te vragen. Dit moet u dan wel volgens de voorwaarden van de subsidieregeling kunnen aantonen.

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen

Wilt u gebruik maken van deze subsidie? Dan is het belangrijk om te weten dat uw aanvraag pas in behandeling wordt genomen als deze compleet is. De complete aanvragen worden daarna behandeld op volgorde van binnenkomst. Dient u een aanvraag in, maar voegt u pas later alle benodigde informatie en documenten toe? Dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat hij compleet is.

DigiD

Het aanvraagformulier is zowel online als schriftelijk beschikbaar. We raden u aan om uw aanvraag online te doen. Dit is sneller en verkleint de kans dat de subsidiepot al op is wanneer uw aanvraag bij ons binnenkomt. Om de aanvraag online te kunnen doen, heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan via de website van DigiD.

Offertes

Bij uw aanvraag vragen we u ook om een offerte. Deze kunt u alvast aanvragen. In de offerte moeten ook de R-waarden (bij isoleren bodem, gevel en dak) beschreven staan. In de verordening staat aan welke waarde uw maatregel moet voldoen om subsidie te kunnen krijgen. Bekijk hier de waarden voor de isolatiesubsidie.

Overzicht verzamelinkomen

Wilt u gebruik maken van de isolatiesubsidie? Dan mag het verzamelinkomen van u en uw partner niet hoger zijn dan € 55.000. Bij deze aanvraag moet u uw meest recente Inkomensverklaring (IB60-formulier) bijvoegen. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

 • als uw aanvraag compleet is nemen wij hem in behandeling
 • u krijgt binnen acht weken een besluit. Dit besluit kan eenmalig met vier weken worden uitgesteld
 • als de subsidie wordt verleend, moet u binnen 6 maanden na het besluit de maatregelen uitvoeren
 • als de maatregelen zijn uitgevoerd, moet u binnen 3 maanden een verzoek tot vaststelling indienen. Hiervoor gebruikt u het vaststellingsformulier. Daar voegt u de facturen, betaalbewijzen, foto's en het inkomensformulier toe
 • als u huurder bent, moet u ook het toestemmingsformulier van uw verhuurder bijvoegen
 • als alles compleet is aangeleverd, volgt daarna het besluit tot vaststelling en de uitbetaling. Dit besluit wordt binnen 8 weken genomen en kan worden verlengd met 4 weken
 • mogelijk komt een inspecteur langs om de uitgevoerde werkzaamheden ter plekke te inspecteren

Soms kan een aanvraag geweigerd worden. Bijvoorbeeld wanneer het totaal aangevraagde subsidiebedrag lager is dan € 250,- en als het subsidieplafond van 1 miljoen euro is bereikt. Of wanneer u niet op tijd de juiste documenten heeft aangeleverd.

De subsidies zijn alleen met elkaar te combineren als u een verzamelinkomen heeft tot € 55.000. Dan kunt u van zowel de isolatie- als de duurzaamheidssubsidie gebruik maken. Alleen niet voor dezelfde maatregel of kosten. Voorbeeld: u kunt de isolatiesubsidie aanvragen voor vloerisolatie en daarnaast duurzaamheidssubsidie aanvragen voor zonnepanelen of een groen dak. Is uw verzamelinkomen hoger dan € 55.000? Dan komt u alleen in aanmerking voor de duurzaamheidssubsidie.

De subsidies zijn ook te combineren met landelijke subsidies, maar u kunt niet voor dezelfde kosten verschillende subsidies krijgen.

Als u huurder bent, moet u toestemming hebben van uw verhuurder voor het nemen van maatregelen.

Alle informatie over de isolatiesubsidie, het aanvragen en welke vereisten er zijn staat in de verordening.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 14 0174 of [email protected].