Isolatiesubsidie 2023

Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om isolatiesubsidie aan te vragen. Heeft u de subsidie eerder aangevraagd en toegekend gekregen? Gebruik dan het vaststellingsformulier om de isolatiesubsidie te ontvangen. Let op: dit moet binnen 3 maanden na uitvoering van de maatregelen.
Nadat uw subsidie definitief is vastgesteld wordt het subsidiebedrag aan u uitbetaald.

Vaststelling subsidie

Formulieren op papier

Wilt u een formulier op papier invullen? Vraag het formulier dan op bij [email protected].

Wat heeft u nodig voor uw aanvraag voor vaststelling

  • kopie van facturen
  • betaalbewijs (bankafschrift)
  • foto's van de gerealiseerde maatregelen 

Wilt u gebruik maken van de isolatiesubsidie? Dan mag het verzamelinkomen van u en uw partner niet hoger zijn dan € 55.000. Bij deze aanvraag moet u uw meest recente Inkomensverklaring (IB60-formulier) bijvoegen. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Besluit na uw aanvraag voor vaststelling

  • u heeft al een beschikking tot verlening van de subsidie ontvangen
  • via bovenstaand formulier dient u de aanvraag tot vaststelling in. Bij de vaststelling beoordelen wij of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Nadat u van ons de beschikking tot vaststelling heeft ontvangen, betalen wij het subsidiebedrag aan u uit.
  • uw aanvraag voor vaststelling wordt geweigerd als u niet op tijd de juiste documenten heeft aangeleverd.

Meer informatie

De subsidie is ook te combineren met landelijke subsidies, maar u kunt niet voor dezelfde kosten verschillende subsidies krijgen.
Alle informatie over de isolatiesubsidie, het aanvragen en welke vereisten er zijn staat in de verordening.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 14 0174 of [email protected].