Nieuw subsidiebeleid

Er is een nieuw subsidiebeleid opgesteld. Dit beleid is voor 2024 tot 2028. Het beleid geeft ons meer inzicht in:

  • welke subsidies we verstrekken
  • of het bijdraagt aan de ambities van de gemeente
  • de meerwaarde voor de doelgroepen

Ontwerp nieuwe beleid

De raad heeft in september meegedacht over de eerste opzet van het nieuwe beleid. Hieronder vindt u de laatste versie. Ook is hieronder de Algemene subsidieverordening 2024 te vinden. Hierin staan de juridische regels.

Geef voor 23 oktober uw mening

U bent een belanghebbende bij dit Subsidiebeleid. Uw mening telt. Uw opmerkingen en suggesties (ofwel ‘zienswijze’) kunt u voor 23 oktober 2023 sturen naar [email protected] met als onderwerp ‘Zienswijze subsidies’. U ontvangt dan van ons een reactie.

Vervolg

We verzamelen alle informatie voor een definitief Subsidiebeleid. Deze versie wordt weer voorgelegd aan de raad voor akkoord. Per januari 2024 gaat het nieuwe beleid in. Wij houden u op de hoogte wat dit voor u betekent. 

Vragen

Heeft u nu al vragen? Neem dan contact met ons op via 14 0174 of via [email protected]