Nieuw subsidiebeleid

Er is een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Dit beleid is voor 2024 tot 2028. Het beleid geeft ons meer inzicht in:

  • welke subsidies we verstrekken
  • of het bijdraagt aan de ambities van de gemeente
  • de meerwaarde voor de doelgroepen

In de Algemene subsidieverordening staan alle juridische regels.

Vragen

Heeft u nu al vragen? Neem dan contact met ons op via 14 0174 of via [email protected]