Subsidie compensatie OZB-heffing sportverenigingen 2024

Westlandse sportclubs en beheerstichtingen worden voor 75% gecompenseerd voor de onroerendezaakbelasting (OZB) die zij betalen.

De gemeente neemt namelijk de heffing grotendeels voor haar rekening. Met deze lastenverlichting voor de sportclubs wil de gemeente bereiken dat sport betaalbaar en toegankelijk blijft.

Voor wie?

Verenigingen die:

  • gebruikmaken van een sportaccommodatie, waarvan de gemeente Westland eigenaar is
  • eigenaar zijn van hun sportaccommodaties

Wanneer compensatie?

Sportvereniging of beheerstichting die:

  • volgens de regels en feitelijk in Westland is gevestigd
  • bij een sportbond is aangesloten die lid is van NOC*NSF
  • niet op commerciële basis sportfaciliteiten aanbiedt
  • aanslag voor de OZB op naam van eigen sportvereniging of beheerstichting heeft gesteld (het kan gaan om de gebruikersbelasting of eigenarenbelasting)

Aanvragen

Een subsidieaanvraag voor het jaar 2024 moet vóór 1 maart 2025 zijn ontvangen.

Print het aanvraagformulier (pdf, 203 KB) uit en vul dit in. Stuur vervolgens het formulier samen met de bijlagen:

  • kopie aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) 2024
  • kopie betaalbewijs van de aanslag OZB 2024

naar:

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
t.a.v. Cluster Beleid, team STSUB

of

mail deze naar: [email protected]

Op een aanvraag voor deze compensatievergoeding wordt beslist binnen 12 weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

Voor meer informatie over deze regeling, kunt u contact opnemen met het cluster beleid: [email protected].

Bekijk hier de verordening.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.