Subsidie compensatie OZB-heffing Westlandse vrijwilligersorganisaties 2024

Westlandse vrijwilligersorganisaties worden voor 75% gecompenseerd voor de onroerendezaakbelasting (OZB) die zij betalen. De gemeente neemt de heffing grotendeels voor haar rekening. Met deze lastenverlichting voor de vrijwilligersorganisaties wil de gemeente vrijwilligersorganisaties ondersteunen die in Westland accommodaties bestemd voor culturele, sportieve, welzijns- of andere vrijwilligersactiviteiten exploiteren en beheren.

Voor wie?

Vrijwilligersorganisaties kunnen deze subsidie krijgen ter compensatie van de OZB-aanslag die aan de organisatie is opgelegd als eigenaar en/of gebruiker van een maatschappelijk object.

Vrijwilligersorganisaties die in aanmerking komen voor deze regeling zijn rechtspersonen die activiteiten organiseren die een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid in het Westland. Daarbij moet minimaal 70% van het uitvoerend werk door vrijwilligers worden gedaan.

Een maatschappelijk object is een gebouw bestemd voor culturele, sportieve, welzijns- of andere vrijwilligersactiviteiten.

Wanneer compensatie?

Uw vrijwilligersorganisatie komt in aanmerking voor compensatie van de OZB-belasting als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • uw organisatie heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen voor een maatschappelijk object ontvangen; en
  • uw organisatie is zonder winstoogmerk werkzaam en is als rechtspersoon een vereniging of stichting; en
  • u bent geen professionele organisatie. Als in een accommodatie meer functies maatschappelijk/commercieel zijn ondergebracht, is de hoofdfunctie maatgevend voor de beoordeling; en
  • de activiteiten van de organisatie zijn gericht op de leefbaarheid en/of sociale cohesie in Westland.

Uw vrijwilligersorganisatie komt niet in aanmerking voor deze compensatieregeling als:

  • uw organisatie al in aanmerking komt voor compensatie op basis van de Subsidieverordening compensatie OZB-heffing Westlandse sportverenigingen 2020; en/of
  • uw organisatie al andere structurele subsidies ontvangt van de gemeente Westland.

Aanvragen

Een subsidieaanvraag voor het jaar 2024 moet vóór 1 maart 2025 zijn ontvangen. Print het aanvraagformulier (pdf, 145 KB) en vul dit in. Stuur het vervolgens met de bijlagen:

  • kopie aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) 2024
  • kopie betaalbewijs van de aanslag OZB 2024

naar:

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
t.a.v. cluster Beleid, team STSUB

of

mail deze naar: [email protected].

Op een aanvraag voor deze compensatievergoeding wordt beslist binnen 12 weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

Voor meer informatie over deze regeling, kunt u contact opnemen met het cluster Beleid: [email protected]

Bekijk hier de verordening.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.