Subsidie Groenblauwe schoolpleinen

Basisscholen binnen de gemeente Westland kunnen vanaf 1 januari 2024 subsidie aanvragen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein. Een groenblauw schoolplein biedt een avontuurlijke plek in het groen die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan het opvangen en afvoeren van regenwater. Het doel is om meer school- en buurtkinderen buiten te laten spelen in een natuurrijke omgeving, bewegen te stimuleren, meer groen in de kernen te realiseren en de kernen klimaatbestendiger te maken.

Beschikbaar bedrag

De gemeente heeft € 150.000 beschikbaar. Een school kan maximaal € 50.000 aan subsidie krijgen, verdeeld als volgt:

 • maximaal € 40.000 voor aanleg van het schoolplein
 • maximaal € 5.000 voor ontwerp van het schoolplein
 • maximaal € 5.000 voor beheer en onderhoud van de eerste vijf jaar

Vanaf 1 januari 2024 tot en met uiterlijk 30 juni 2024 kan subsidie worden aangevraagd.

Hoe vraag ik subsidie aan

U kunt subsidie aanvragen voor een nog te realiseren groenblauw schoolplein of beheer- en onderhoudsbudget voor een al gerealiseerd groenblauw schoolplein. 

Nog te realiseren groenblauw schoolplein

 • de school heeft momenteel een verhard schoolplein en wil investeren in een groenblauw schoolplein met gemeentelijke subsidie
 • subsidiebedrag: maximaal €50.000,-
 • gebruik voor het aanvragen het formulier onder Aanvragen en vaststellen nog te realiseren groenblauw schoolplein

Overgangsregeling voor in 2023 gerealiseerd groenblauw schoolplein

 • schoolbesturen die in 2023 zelf hebben geïnvesteerd in een groenblauw schoolplein komen niet in aanmerking voor de subsidie van 2024
 • wel is er een overgangsregeling en kunnen de scholen alsnog aanspraak maken op een subsidiebedrag van maximaal € 5.000 voor beheer en onderhoud van het plein
 • gebruik voor het aanvragen het vaststellingsformulier voor al gerealiseerde groenblauwe schoolpleinen

Aanvragen en vaststellen nog te realiseren groenblauw schoolplein

Wilt u subsidie aanvragen voor een nog te realiseren groenblauw schoolplein? Vul het aanvraagformulier (pdf, 176 KB) in en stuur deze samen met de gevraagde bijlagen op naar [email protected].

Het college beslist binnen 12 weken na het ontvangen van de complete aanvraag, of u subsidie krijgt. 12 weken na de realisatie van het nieuwe schoolplein kunt u vaststelling aanvragen via dit formulier (pdf, 148 KB).

Subsidie vaststellen voor een al gerealiseerd groenblauw schoolplein

Wilt u subsidie aanvragen voor het beheer en onderhoud van een al gerealiseerd groenblauw schoolplein? Vul dan dit formulier (pdf, 184 KB) in.

Alle basisscholen binnen de gemeente Westland mogen een subsidie aanvragen, zoals staat in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs. Scholen die in 2023 hun schoolplein al groenblauw hebben ingericht, kunnen alleen een aanvraag indienen voor het beheer en onderhoud van het schoolplein voor de eerste vijf jaar. U komt in aanmerking voor de subsidie als u voldoet aan de eisen van het ontwerp. Alle voorwaarden zijn terug te vinden in de verordening.

 • op het schoolplein zijn verschillende soorten bomen, struiken en planten te vinden, waardoor er meer diversiteit aan insecten, vogels en/of (grondgebonden) zoogdieren ontstaat
 • de geplante bomen hebben genoeg ruimte in de bodem om gezond te groeien en oud te worden, met een grote kroon die schaduw biedt en de luchtkwaliteit bevordert
 • minstens 50% van het huidige verharde oppervlak van het schoolplein is veranderd in waterdoorlatend terrein
 • hittestress wordt verminderd door toevoeging van bomen, waterkenmerken en pergola's
 • het schoolplein is bruikbaar tijdens lessen en bevat toegankelijk groen waar kinderen actief bij betrokken kunnen worden, zoals planten, aarde en water
 • het schoolplein heeft minimaal 5 elementen die het bewegen en spelen van kinderen stimuleren, zoals balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen en rennen
 • het ontwerp voldoet aan alle wet- en regelgeving voor inrichting van schoolpleinen, met specifieke aandacht voor het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en de omgevingswet

 • compleet ingevuld aanvraagformulier groenblauwe schoolpleinen 2024
 • plattegrond van het huidige plein op schaal 1:200. Op de plattegrond moeten schetsen staan die aangeven:
 • welk gebied u wilt aanpassen
 • plattegrond van het huidige plein, met daarop de huidige verharding, groen en overige inrichting aangegeven
 • het ontwerp voor het nieuwe schoolplein
 • op schaal 1:200, met daarop de maatvoering en beplantingsplan aangegeven
 • een globaal onderhouds- en beheerplan voor minimaal de komende vijf jaar:
 • wie doet het onderhoud
 • wat zijn daarvan de kosten
 • welk type werkzaamheden
 • hoe vaak vindt onderhoud plaats
 • berekening van de kosten:
 • inschatting van de kosten voor de aanleg van het nieuwe schoolplein met offertes
 • hoe de werkzaamheden worden betaald
 • alle kosten inclusief BTW
 • inschatting van de planning

Krijgt u de subsidie? Binnen 6 maanden na de sluiting van de aanvraagperiode moet er gestart worden met de aanleg van het nieuwe schoolplein. Is het nieuwe schoolplein af? Dan moet u binnen 12 weken de subsidie laten vaststellen met het vaststellingsformulier. Hierbij heeft u de volgende documenten nodig: 

 • activiteitenverslag
 • financieel verslag met facturen
 • beeldmateriaal voor en na situatie 

 • het ontwerp voor het nieuwe schoolplein 
 • op schaal 1:200, met foto’s van het nieuwe schoolplein
 • een globaal onderhouds- en beheerplan voor minimaal de komende vijf jaar:
 • wie doet het onderhoud
 • wat zijn daarvan de kosten
 • welk type werkzaamheden
 • hoe vaak vindt onderhoud plaats
 • offertes

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Mail dan naar [email protected].

Hulp nodig? 

Vind je het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt je helpen. Je kan ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wil je weten hoe het staat met je aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.