Subsidie Groenblauwe schoolpleinen

Tussen 1 januari en 30 juni 2024 konden basisscholen binnen gemeente Westland subsidie aanvragen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein. Op deze pagina kunnen scholen de subsidie laten vaststellen wanneer het schoolplein klaar is. Dit geldt alleen voor scholen die de subsidie aangevraagd hebben en toegekend hebben gekregen. 

Beschikbaar bedrag

De gemeente heeft € 150.000 beschikbaar. Een school kan maximaal € 50.000 aan subsidie krijgen, verdeeld als volgt:

 • maximaal € 40.000 voor aanleg van het schoolplein
 • maximaal € 5.000 voor ontwerp van het schoolplein
 • maximaal € 5.000 voor beheer en onderhoud van de eerste vijf jaar

Vanaf 1 januari 2024 tot en met uiterlijk 30 juni 2024 kon subsidie worden aangevraagd.

Goedgekeurde aanvraag vaststellen

De aanvraagtermijn is verlopen. Het is op dit moment alleen nog mogelijk om de goedgekeurde subsidieaanvragen vast te stellen. Krijgt u de subsidie? Binnen 6 maanden na de sluiting van de aanvraagperiode moet er gestart worden met de aanleg van het nieuwe schoolplein. Is het nieuwe schoolplein af? Dan moet u binnen 12 weken de subsidie laten vaststellen met het formulier vaststelling aanvragen via dit formulier (pdf, 148 KB). Hierbij heeft u de volgende documenten nodig: 

 • activiteitenverslag
 • financieel verslag met facturen
 • beeldmateriaal van de voor- en na-situatie  
   

Eisen aan het ontwerp

 • op het schoolplein zijn verschillende soorten bomen, struiken en planten te vinden, waardoor er meer diversiteit aan insecten, vogels en/of (grondgebonden) zoogdieren ontstaat
 • de geplante bomen hebben genoeg ruimte in de bodem om gezond te groeien en oud te worden, met een grote kroon die schaduw biedt en de luchtkwaliteit bevordert
 • minstens 50% van het huidige verharde oppervlak van het schoolplein is veranderd in waterdoorlatend terrein
 • hittestress wordt verminderd door toevoeging van bomen, waterkenmerken en pergola's
 • het schoolplein is bruikbaar tijdens lessen en bevat toegankelijk groen waar kinderen actief bij betrokken kunnen worden, zoals planten, aarde en water
 • het schoolplein heeft minimaal 5 elementen die het bewegen en spelen van kinderen stimuleren, zoals balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen en rennen
 • het ontwerp voldoet aan alle wet- en regelgeving voor inrichting van schoolpleinen, met specifieke aandacht voor het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en de omgevingswet

Waarom een groenblauw schoolplein?

Een groenblauw schoolplein biedt een avontuurlijke plek in het groen die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan het opvangen en afvoeren van regenwater. Het doel is om meer school- en buurtkinderen buiten te laten spelen in een natuurrijke omgeving, bewegen te stimuleren, meer groen in de kernen te realiseren en de kernen klimaatbestendiger te maken.

Vragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Mail dan naar [email protected].

 

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.