Subsidie transformatiefonds Westland

De Subsidie Transformatiefonds Westland is een subsidie die bedoeld is om ondernemers aan te moedigen hun onderneming te verplaatsen naar het centrum van de Westlandse kernen. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden om winkelpanden buiten het centrum om te vormen tot woningen.

Aanleiding

Door de toenemende trend van online winkelen en het veranderende koopgedrag van consumenten nemen fysieke winkels in aantallen af, met op termijn meer leegstand tot gevolg. Om leegstand en een versnipperd winkelgebied op termijn tegen te gaan, werd in 2021 de Detailhandelsvisie Westland 2021-2026 vastgesteld. De visie heeft als ambitie om levendige en toekomstbestendige dorpskernen met een optimaal functionerende detailhandel te realiseren. Transformaties in de Westlandse dorpscentra zijn hiervoor essentieel.

Subsidieregeling

Om concreet invulling te kunnen geven aan deze ambitie is er vanaf 24 mei 2022 de Subsidieregeling Transformatiefonds Westland. Met de subsidieregeling wil de gemeente ondernemers stimuleren om te verplaatsen naar het kernwinkelgebied. Tegelijkertijd biedt de regeling ondersteuning aan vastgoedeigenaren om hun winkel- of bedrijfspand buiten het kernwinkelgebied te transformeren naar woningen.

Ondernemers en pandeigenaren die gebruik willen maken van de Subsidieregeling Transformatiefonds Westland kunnen contact op nemen met het BOCC via [email protected].

Het kan zijn dat voor uw aanvraag een ruimtelijke procedure noodzakelijk is, alvorens subsidie kan worden verleend.