Subsidie transformatiefonds Westland

De Subsidie Transformatiefonds Westland is een subsidie die bedoeld is om ondernemers aan te moedigen hun onderneming te verplaatsen naar het centrum van de Westlandse kernen. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden om winkelpanden buiten het centrum om te vormen tot woningen. Ook startende ondernemers die zich willen vestigen in het centrum van een Westlandse kern komen in aanmerking voor de regeling. Deze subsidie is per 1 januari 2024 ondergebracht in de Nadere Subsidieregels Westland.

Aanleiding

Door de toenemende trend van online winkelen en het veranderende koopgedrag van consumenten nemen fysieke winkels in aantallen af, met op termijn meer leegstand tot gevolg. Om leegstand en een versnipperd winkelgebied op termijn tegen te gaan, werd in 2021 de Detailhandelsvisie Westland 2021-2026 vastgesteld. De visie heeft als ambitie om levendige en toekomstbestendige dorpskernen met een optimaal functionerende detailhandel te realiseren. Hiervoor zijn transformaties in de Westlandse dorpscentra nodig.

Activiteiten

De subsidie kan worden gebruikt voor vier verschillende activiteiten: 

 • (ver)bouwkosten, zoals het inhuren van een bouwtechnicus of architect
 • verplaatsingskosten voor ondernemers die momenteel in Westland gevestigd zijn buiten de centra en verhuizen naar een hoofdwinkelgebied. hieronder vallen bijvoorbeeld verhuizings- en inrichtingskosten
 • huurkosten voor ondernemers die momenteel in Westland gevestigd zijn buiten de centra en hun winkel verplaatsen naar een hoofdwinkelgebied
 • activiteiten die te maken hebben met een transformatie of verplaatsing, maar hierboven niet zijn beschreven

Gegevens die bij de aanvraag moeten worden ingediend

Als een subsidieaanvraag wordt gedaan voor de ‘tegemoetkoming in (ver)bouwkosten’ of ‘overige activiteiten’, moeten de volgende gegevens worden ingediend:

 • een kopie van een uittreksel Kamer van Koophandel;
 • een projectplan, met daarin een omschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd;
 • een uitleg waarom de aanvraag aansluit op de subsidie. Waarom zou u de subsidie moeten ontvangen?
 • een kostenoverzicht van de activiteit met daarin de inkomsten en uitgaven en, als het mogelijk is, een overzicht van uw verwachte omzet en kosten voor de komende tijd.
 • verklaringen van mensen of organisaties die meebetalen met de plannen;
 • een tijdsplanning met daarin aangegeven hoe u binnen 6 maanden met de activiteit begint en hoe die binnen 2 jaar wordt afgerond.

Als een subsidieaanvraag wordt gedaan voor de ‘tegemoetkoming in verplaatsingskosten’ en ‘tegemoetkoming in huurkosten’, moeten de volgende gegevens worden ingediend:

 • een kopie van een uittreksel Kamer van Koophandel;
 • de getekende huurovereenkomst van de oude en nieuwe locatie;
 • een begroting waarin u precies aangeeft wat de inkomsten en uitgaven zijn voor de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt en van de onderneming daarna.
 • een tijdsplanning met daarin aangegeven hoe u binnen 6 maanden met de activiteit begint en hoe die binnen 1 jaar wordt afgerond. 

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Vragen over de Subsidieregeling Transformatiefonds Westland? Neem dan contact op met het Bedrijven- en omgevingscontactcentrum via [email protected].

Het kan zijn dat voor uw aanvraag een ruimtelijke procedure noodzakelijk is, alvorens subsidie kan worden verleend.

Aanvragen