Incidentele festiviteit (overschrijden geluidsnorm)

Als horecabedrijf, sportvereniging of recreatiebedrijf moet u voldoen aan bepaalde geluidsnormen. Gaat u een festiviteit organiseren waarbij u meer geluid maakt? Zoals bijvoorbeeld met livemuziek? Dan moet u dit melden.  

Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een incidentele festiviteit. 

  • incidentele festiviteiten mogen alleen georganiseerd worden door horecabedrijven, sportverenigingen en recreatiebedrijven. 
  • de festiviteiten vinden alleen in het horecabedrijf plaats. 
  • u mag maximaal 12 keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren waarbij u over de geluidnormen heen gaat.  
  • de festiviteit duurt uiterlijk tot 01.00 uur. 
  • u verwacht niet aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit (art. 2.17, 2.19 en 2.20) te voldoen.

Doe de melding minimaal 2 weken voor de festiviteit. Binnen 2 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.