Collecteren en kleding inzamelen

Gaat u geld inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u hiervoor een collectevergunning nodig. Gaat u kleding inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u de collectevergunning nodig voor het houden van een kledinginzameling.

Aanvragen

 • vraag de vergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag
 • voor het online indienen van een aanvraag hebben burgers DigiD nodig, en bedrijven eHerkenning
Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning

Kosten

Het aanvragen van deze vergunning is gratis.

Het CBF stelt jaarlijks een rooster vast waarin aan grote landelijk collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. De fondsen op het collecterooster krijgen desgevraagd als enige een collectevergunning van de gemeenten voor de betreffende periode. De vrije perioden zijn beschikbaar voor andere (lokale) instellingen. In overleg tussen een betrokken instelling en de gemeente zijn hierop uitzonderingen mogelijk.

 • bij het verlenen van een collectevergunning wordt gelet op het doel van inzameling, het collecterende fonds (organisatie) en het tijdstip van collecteren
 • het collecterende fonds (organisatie) dient geregistreerd te zijn bij het Centraal Bureau Fondsenwerving
 • het collecterende fonds (organisatie) dient een aanvraag minimaal 3 weken voor de collecte in te dienen
 • instellingen die niet op het door het CBF vastgesteld collecterooster voorkomen, komen in aanmerking voor de vrije perioden
 • collecteren in besloten kring mag zonder vergunning. Het hangt van de activiteit af of het besloten is of niet. Een evenement dat niet voor iedereen toegankelijk is besloten

 • er worden per jaar maximaal zes vergunningen voor het houden van een kledinginzameling verleend
 • kledinginzamelingen mogen niet plaatsvinden in de maanden juli en augustus
 • vergunningen gelden maximaal twee weken. Instellingen hebben hierdoor de gelegenheid om alle kernen binnen de gemeente Westland te bezoeken
 • vergunningen worden verleend aan instellingen die de goedkeuring van het CBF hebben
 • er wordt gewerkt met een roulatiesysteem. Dit roulatiesysteem zorgt ervoor dat iedere instelling in een cyclus van een enkele jaren een vergunning krijgt
 • na afloop van de kledinginzameling dient een opgave van het aantal ingezamelde kilo’s kleding, en de netto-opbrengst ervan, aan de gemeente Westland te worden gezonden
 • zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee jaar na het afsluiten van een boekjaar dienen een jaarverslag en een financieel verslag, vergezeld van een accountantsverklaring, te worden ingezonden aan het Centraal Bureau Fondsenwerving

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.