Luchtruim gebruiken

Als u het grondgebied van de gemeente Westland wilt gebruiken om op te stijgen of te landen met bijvoorbeeld een helikopter, heteluchtballon, kabelballon of parachute, dan heeft u hiervoor een ‘ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik’ (TUG) nodig. Deze ontheffing vraagt u bij de provincie aan. De Milieudienst Rijnmond DCMR behandelt de ontheffingsverzoeken voor de provincie.

In verband met de openbare orde wordt bij de ontheffingsaanvraag ook de gemeente Westland om advies gevraagd.

Aanvragen

Het formulier ‘ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik’ (TUG) vindt u op de website van De Milieudienst Rijnmond DCMR.

U stuurt uw aanvraag vervolgens digitaal naar: [email protected]

Een ontheffing wordt in principe niet verleend voor terreinen die liggen in natuur- en/of stiltegebieden. Voor een ontheffing voor terreinen in de omgeving van Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten kan tevens een Natuurbeschermingswetvergunning nodig zijn.

Het terrein moet voldoen aan de volgende eisen:

 • er geldt geen tijdelijk of blijvend verbod voor burgerluchtvaart in het gebied zoals bijvoorbeeld in natuur- en stiltegebieden
 • het gebied is geen openbaar oefengebied voor noodlandingen
 • het terrein ligt niet in een laagvlieggebied of binnen een afstand van 3 zeemijlen van een laagvliegroute (militaire luchtvaart). Deze eis geldt niet in het weekend of op nationale feestdagen

 • helikopters
 • luchtballonnen
 • micro light aeroplanes (mla's)
 • onbemande luchtvaartuigen tot 150 kg (drones)
 • watervliegtuigen
 • landbouwluchtvaartuigen
 • luchtschepen
 • vliegtuigen voor luchtshow

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.