Overige ontheffingen en vergunningen

Voor de volgende activiteiten vraagt u een ontheffing of een vergunning aan. Hieronder ziet u voor welke activiteit, u wat aan moet vragen. Voor het online indienen van een aanvraag hebben burgers DigiD nodig, en bedrijven eHerkenning.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning

Soorten activiteiten

Ontheffing Kosten
Betreden van een gesloten woning of lokaal € 23,50
Geluidswagen gebruiken € 23,50
Verboden plaatsen voor incid. asverstrooiing € 23,50
Carbidschieten € 23,50
Vergunning Kosten
Exploiteren van een seksinrichting/escortbedrijf € 3.630,00
Exploiteren van speelgelegenheden € 117,00
Verhuren van stoelen, windschermen etc. € 23,50
Voorwerpen plaatsen op Noordzeestrand € 23,50

Voor de volgende activiteiten gelden voorwaarden:

Ontheffing Voorwaarden
Parkeren van grote voertuigen Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
Parkeren van kampeermiddelen Aanwijzingsbesluit parkeren van kampeermiddelen
Te koop aanbieden van voertuigen Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen
Verbod op het gebruik van detectieapparatuur U kunt geen ontheffing krijgen wanneer het gebied in de Beoordelingsrichtlijn Conventionele Explosieven (BRL-OCE) valt.
Carbidschieten Het schootsveld moet minimaal 75 meter zijn en er mogen in het schootsveld geen openbare verharde wegen en/of paden liggen.
  De afstand tot woningen moet minimaal 75 meter zijn.
  De afstand tot dierenverblijven moet minimaal 300 meter zijn.
  De afstand tot zorginstellingen moet minimaal 300 meter zijn.
  De maximale inhoud van een melkbus bedraagt 50 liter.
Vergunning Voorwaarden
Exploiteren van speelgelegenheden De exploitatie dient niet in strijd te zijn met het omgevingsplan en Wet op de Kansspelen.

Mocht u vragen hebben over een ontheffing, vergunning of de voorwaarden. Neem dan contact op met de gemeente via 140174.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.