Vergunning voor aardwarmteboring

Voor het boren naar aardwarmte is een opsporingsvergunning nodig. Als de eerste boring voldoende productief blijkt te zijn, kan de opsporingsvergunning worden omgezet in een winningvergunning. Naast deze vergunningen is een mijnbouwmilieuvergunning nodig en een omgevingsvergunning.

Aanvragen

Informatie over het aanvragen van vergunningen en procedures is te vinden op het Nederlands Olie- en Gasportaal.

De Mijnbouwwet, met als bevoegd gezag het ministerie van Economische Zaken, is de leidende wetgeving voor diepe geothermie. De Mijnbouwwet is in meer detail uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling.