Woning omzetting in kamerverhuur

Overweegt u om kamers te verhuren in een woning? Dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. Een Bibob-onderzoek (pdf, 457 KB) (integriteitsonderzoek) zal onderdeel uitmaken van de procedure.

In principe is vastgelegd in de regels van het ‘Paraplubestemmingsplan Wonen Westland’ dat een woning is bestemd voor 1 huishouden. Er kan bij uitzondering van afgeweken worden, als de woning gelegen is binnen het gebied aangewezen op de kaarten behorend bij dit bestemmingsplan. U kunt dit bestemmingsplan inzien via ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op het betreffende adres.

Ligt de woning in het glastuinbouwgebied? Dan gelden er andere regels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected].