Woning omzetting in kamerverhuur

Overweegt u om kamers te verhuren in een woning? Dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. Een Bibob-onderzoek (pdf, 277 KB)(integriteitsonderzoek) zal onderdeel uitmaken van de procedure.

In principe is vastgelegd in de regels van het ‘Paraplubestemmingsplan Wonen Westland’ dat een woning is bestemd voor 1 huishouden. Er kan bij uitzondering van afgeweken worden, als de woning gelegen is binnen het gebied aangewezen op de kaarten behorend bij dit omgevingsplan. U kunt dit omgevingsplan inzien via het Omgevingsloket door te zoeken op het betreffende adres.

Een aanvraag doet u vanaf 1 januari eenvoudig via het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken, zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.                   

Ligt de woning in het glastuinbouwgebied? Dan gelden er andere regels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected].