Bijdrage in bijzondere kosten

Het kan gebeuren dat u soms extra kosten heeft. Dat is lastig wanneer u een bijstandsuitkering of laag inkomen heeft. Als u nergens anders terecht kunt vraagt u ons of wij kunnen helpen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u kosten heeft voor: 

 • juridische hulp (eigen bijdrage voor een advocaat of griffiekosten) 
 • kosten voor bewindvoering, curatele of mentorschap
 • reiskosten voor meer dan 10 kilometer enkele reis (zie het kopje 'Reiskosten' hieronder)
 • onverwachte kosten die u niet zelf kunt betalen

Aanvragen doet u vooraf. Heeft u de kosten al gemaakt dan doet u de aanvraag binnen drie maanden nadat u de rekening ontvangen heeft. Als u twijfelt, neem dan contact met ons op via 14 0174.

Aanvragen met uitkering

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u een bijstandsuitkering? Doe dan een aanvraag met DigiD via onderstaande knop.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Aanvragen zonder uitkering

Heeft u geen bijstandsuitkering, maar wel een laag inkomen vul dan het aanvraagformulier in en stuur deze op.

 • uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt of
 • uw inkomen laag is maar wel hoger dan 110% van de standaard voor bijstand die voor u geldt. In dit geval moet u misschien een deel van de kosten zelf betalen
 • uw vermogen is minder dan een bepaald maximum. Dit maximum is in de wet vastgelegd. Het heet 'het vrij te laten vermogen'

 • eigen risico zorgverzekering
 • identiteitsbewijzen, rijbewijzen en paspoorten
 • schulden of boetes
 • alimentatie

Reiskosten zijn kosten die u moet betalen uit uw eigen inkomen. In sommige gevallen kunt u dat niet. U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen. De enkele reis moet dan wel meer zijn dan 10 kilometer. Dat kan bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • reiskosten naar een gezinslid die in een ziekenhuis, (verpleeg)inrichting, asielzoekerscentrum of detentie verblijft
 • reiskosten voor een noodzakelijke medische behandeling. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
  • er kan geen gebruik worden gemaakt van een vervoersvoorziening van de Wmo, zorgverzekering of regiovervoer
  • hoe vaak u de behandeling moet krijgen en de afstand van meer dan 10 kilometer zorgen ervoor dat u deze kosten niet zelf kunt betalen
 • reiskosten voor het volgen van een inburgeringscursus of Schakelklas

Voor de hoogte van de vergoeding gaan wij uit van de goedkoopste manier van reizen.

Benodigde gegevens met een bijstandsuitkering:

 • factuur van de (gemaakte) kosten
 • civiele toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand (bij advocaatkosten of griffiekosten)
 • de beschikking van de rechtbank (bij kosten voor bewindvoering, curator of mentorschap)

Benodigde gegevens zonder een bijstandsuitkering:

 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden
 • bewijsstukken van uw andere inkomsten van de laatste 3 maanden
 • kopie bankafschriften van alle (buitenlandse) betaal- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen van de laatste 3 maanden. Op de afschriften moet staan: het rekeningnummer, naam en adres, het begin- en eindsaldo en alle bij- en afschrijvingen
 • afschriften/overzichten van alle creditcards, PayPal-rekeningen, beleggingsrekeningen en cryptovaluta portefeuille (Bitcoins, etc.) van de laatste 3 maanden met daarop het begin- en eindsaldo en alle mutaties
 • kopie bewijsstukken van uw vermogen, anders dan uw bankrekeningen
 • recent overzicht van al uw schulden (niet ouder dan 3 maanden)
 • factuur van de (gemaakte) kosten
 • civiele toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand (bij advocaatkosten of griffiekosten)
 • de beschikking van de rechtbank (bij kosten voor bewindvoering, curator of mentorschap)

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u binnen 8 weken een besluit. Hierin staat of u de bijzondere bijstand krijgt of niet.

Voor meer informatie over de wetten en regels rondom bijzondere bijstand, bezoek de website: Beleidsregels bijzondere bijstand.

Als u een vergoeding ontvangt, vergoeden we niet meer dan de kosten die u maakt. Als u een deel van de kosten zelf kunt betalen vergoeden we het deel dat u niet kunt betalen.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.