Bijdrage in bijzondere kosten

Het kan gebeuren dat u soms extra kosten heeft. Dat is lastig wanneer u een bijstandsuitkering of weinig inkomen heeft. Als u nergens anders terecht kunt, vraagt u ons of wij kunnen helpen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u kosten heeft voor: 

 • reiskosten die u maakt om naar uw werk te gaan of een ziekenhuisbezoek (meer dan 10 km) 
 • kosten bij juridische hulp (eigen bijdrage voor een advocaat) 
 • de opvang van kleine kinderen 

Aanvragen met uitkering

Aanvragen doet u vooraf. Heeft u de kosten al gemaakt, dan doet u de aanvraag binnen drie maanden nadat u de rekening ontvangen heeft. Als u twijfelt, neem dan contact met ons op via 14 0174

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u een bijstandsuitkering? Doe dan een aanvraag met DigiD via onderstaande knop. Lees eerst goed de uitleg (pdf, 40 KB) om te weten welke papieren u nodig heeft. 

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Aanvragen zonder uitkering

Heeft u geen bijstandsuitkering, maar wel een laag inkomen vul dan het aanvraagformulier (pdf, 150 KB) in en stuur deze op. Meer informatie staat op het formulier.   

Aanvraag gedaan en dan?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u binnen 8 weken een besluit. Hierin staat of u de bijzondere bijstand krijgt of niet.

U kunt bijzondere bijstand krijgen als:

 • u in de gemeente Westland woont
 • u een bijstandsuitkering heeft 
 • uw vermogen minder is dan het bedrag dat nodig is om van te leven, dat noemen we het vrij te laten vermogen. Wat het vrij te laten vermogen is vindt u ook op de pagina normenoverzicht.

Met uw vermogen bedoelen we bijvoorbeeld:  
Spaargeld, waarde van overige bezittingen zoals een auto, aandelen of de afkoopwaarde van een levensverzekering. Schulden kunnen we hiervan aftrekken. 

U kunt bijzondere bijstand krijgen als:

 • u inwoner bent van de gemeente Westland 
 • uw inkomen lager is dan 110% van de standaard voor bijstand die voor u geldt of
 • uw inkomen laag is maar wel hoger dan 110% van de standaard voor bijstand die voor u geldt. In dit geval moet u misschien een deel van de kosten zelf betalen. Wat de bijstandsnorm is vindt u ook op de pagina normenoverzicht.

 • eigen risico van zorgverzekering 
 • identiteitsbewijzen, rijbewijzen, paspoorten of verblijfsdocumenten 
 • schulden, boetes of alimentatie

Producten die u langere tijd gebruikt noemen we duurzame goederen. Denk aan een wasmachine, matras, maar ook vloerbedekking. Deze bijdrage geven we vaak als lening. Dit betekent dat u dit bedrag moet terugbetalen. In sommige gevallen hoeft u het niet terug te betalen. We bekijken dit bij iedere aanvraag.

Voor de aanvraag van deze bijdrage gelden de volgende regels: 

 • al uw spaargeld telt mee 
 • er geldt geen vrij te laten vermogen 
 • als uw loon of uitkering hoger is dan een bijstandsuitkering, telt al het hogere inkomen mee 
 • heeft u recht op een persoonlijke toeslag op uw inkomen? Dan kunt u die gebruiken om de producten te kopen 
 • u moet na de aankoop altijd bewijzen kunnen laten zien dat u heeft betaald 

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.